Pasirinkite regioną
lt
Sprendimai bibliotekoms

Mažai bibliotekai

Mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS

Sprendimas mažai bibliotekai MOBIS

Tai programinė įranga nedidelei mokyklos ar organizacijos bibliotekai, padedanti pakeisti tradicinius bibliotekos darbo metodus, žengti svarbų žingsnį į informacinių technologijų amžių ir leidžianti visiškai automatizuoti bibliotekos darbą: kataloguoti, komplektuoti fondus, aptarnauti skaitytojus, pateikti katalogą intranete ir internete, apskaityti ir valdyti visus bibliotekinio darbo procesus. Sistemos pagrindas - atvirojo kodo (Open Source) platforma, nereikalaujanti licencijuojamų trečiųjų šalių produktų.

Sukurta nauja, pilnai debesyje veikianti sprendimo mažoms bibliotekoms „MOBIS debesis“ versija, leidžianti jungtis iš bet kurio įrenginio ir bet kurios darbo vietos.
Daugiau informacijos apie „MOBIS debesis“ svetainėje www.imobis.lt.

MOBIS funkcionalumas:

Bibliotekininkui

Kataloguoti - kurti ir kaupti bibliografinius įrašus, aprašančius visus bibliotekoje saugomus dokumentus:

 • įrašai sukuriami arba kopijuojami iš kitų bibliotekų katalogų;
 • viename įraše naudojami įvairių kalbų simboliai;
 • prie įrašo gali būti saugomi pilnateksčiai dokumentai;
 • įrašai susiejami hierarchiniais ir lygiagrečiais ryšiais su kitais kataloge esančiais įrašais;
 • įrašai susiejami su autoritetinių duomenų bazių įrašais;
 • spausdinami dokumentų sąrašai.

Komplektuoti - atlikti visas komplektavimo funkcijas:

 • fiksuojami pagrindiniai komplektavimo duomenys (tiekėjai, saugojimo vietos, egzemplioriaus būsena ir kiti koduoti duomenys);
 • egzemplioriaus identifikavimui gali būti naudojami brūkšniniai kodai;
 • registruojami periodinio dokumento numeriai;
 • spausdinami komplektavimo dokumentai (užsakymo, gavimo, nurašymo aktai, inventorių knyga, bendroji fondų duomenų apskaita).

Ieškoti - surasti kataloge aprašytus dokumentus pagal įvairius įrašo, komplektavimo duomenis bei pasinaudojant vienarūšių tekstų sąrašais (temos, autoriai, reikšminiai žodžiai), nurodant:

 • autorių, antraštę, temą, leidėją ar pan.,
 • įrašo sukūrimo arba keitimo datas,
 • egzempliorių gavimo, nurašymo aktus ar datas,
 • dokumentų tiekėjus ir kt.

Surasti ir spausdinti naujų dokumentų sąrašus, teminius ar kt. sąrašus, užsakytų, bet dar negautų dokumentų sąrašus. 

Aptarnauti skaitytojus – fiksuoti duomenis apie dokumentų išdavimą/grąžinimą:

 • registruojami skaitytojai,
 • priimami skaitytojų užsakymai,
 • fiksuojamas dokumentų išdavimas, pratęsimas, grąžinimas,
 • formuojami skaitytojų formuliarai,
 • surandami skaitytojai pagal registravimo duomenis,
 • spausdinami skaitytojų-skolininkų sąrašai,
 • skaičiuojama dokumentų išduoties statistika.

Administruoti sistemą – valdyti sistemos naudotojų įgaliojimus, pildyti koduotų duomenų sąrašus, keisti spausdinamų dokumentų formas.

Mokyklos bibliotekininkui

Be visų jau paminėtų sistemos savybių dar pasinaudoti vadovėlių fondo tvarkymo moduliu ir:

 • registruoti gautus vadovėlius ir jų komplektus;
 • automatizuoti knygų ir vadovėlių išdavimą ir apskaitą;
 • gauti ataskaitas apie mokyklos bibliotekos skolininkus kiekvienoje klasėje.

Skaitytojui

Pasinaudoti elektroninio katalogo teikiamomis paslaugomis:

 • ieškoti reikiamų leidinių nurodžius autorių, antraštę, temą, leidėją, leidimo metus, kalbą ar pan.;
 • surasti ir užsisakyti dokumentą neapsilankius bibliotekoje, pasinaudojus internetu teikiama galimybe;
 • matyti asmeninį katalogą internete (kas užsakyta, kas skaitoma, kada grąžinti).

Sistemos pranašumai:

 • Nenaudojami licencijuojami trečiųjų šalių produktai.
 • Galima dirbti tinkle arba vienintelėje darbo vietoje.
 • Taupomas laikas bibliotekoje saugomų dokumentų aprašymui - įrašus galima kopijuoti iš kitų katalogų ar kompaktinio disko vieno mygtuko paspaudimu.
 • Bibliotekos fondų apskaita, vadovėlių apskaita ir statistika, dokumentų išduoties ataskaitos formuojamos greitai ir atitinka visus fondų apskaitos reikalavimus.
 • Sistemoje naudojami Lietuvoje priimti bibliografiniai standartai ir taisyklės.
 • Daugiakalbių dokumentų aprašymui viename įraše galima naudoti įvairių kalbų simbolius.
 • Informacijos paieška galima pagal bibliografinio įrašo elementus, komplektavimo duomenis, skaitytojo duomenis.
 • Paprasta ir suprantama naudotojo sąsaja.
 • Lanksčios administravimo priemonės.
 • Išsami dokumentacija ir pagalba naudotojui.

Klientai:

 
 • Daugiau kaip 300 mokymosi įstaigų: profesinių centrų, licėjų,
  gimnazijų, progimnazijų, pagrindinių, pradinių, sanatorinių,
  privačių, meno mokyklų, ugdymo centrų, darželių, tarp jų:
 • Vilniaus licėjus
 • KTU inžinerijos licėjus
 • Vilniaus jėzuitų gimnazija
 • Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
 • Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
 
 
 • Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
 • Lietuvos katalikų mokslo akademija
 • LR konstitucinis teismas
 • LR užsienio reikalų ministerija
 • Lietuvos kalėjimų tarnyba
 • Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
 • Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyba