Pasirinkite regioną
lt
Dokumentų valdymas

DVS Avilys

Dokumentu valdymas, rengimas ir saugojimas

Dokumentų ir procesų valdymo sistema „Avilys“

Mažiau popieriaus, daugiau tvarkos!

Įsivaizduokite programinę įrangą, kuri leidžia centralizuotai kaupti visus organizacijoje sukuriamus bei gaunamus dokumentus, įgalina nepasimesti tarp skirtingų jų versijų ir redakcijų, elektroniniu būdu juos derinti, vizuoti ir pasirašyti, patvirtinti pasirašymą elektroniniu parašu, automatiškai nukreipti ir nusiųsti reikiamus elektroninius dokumentus jų adresatams.

Įsivaizduokite, kad ši programinė įranga kiekvienam darbuotojui padeda per daug trumpesnį laiką atlikti praktiškai visus su dokumentais susijusius veiksmus (parengti, redaguoti, išsaugoti, archyvuoti) ir leidžia sutaupyti dokumentų spausdinimui bei tvarkymui skirtas išlaidas.

Įsivaizduokite, kad darbuotojui nereikia žinoti, kas iš dokumentus derinančių asmenų atostogauja ir nusiųstus derinti dokumentus gali suderinti sistemoje įvestas pavaduojantis asmuo, o iš atostogų grįžęs kolega gali susipažinti su pavaduojančio asmens nuveiktais darbais.

Įsivaizduokite, kad dokumentus galima greitai surasti ir susipažinti su juose esančia informacija bet kuriuo metu, kai tai yra reikalinga, o dokumentais ir juose esančia informacija gali naudotis tik tie asmenys, kuriems jie skirti.

Įsivaizduokite, kad šia programine įranga paprasta naudotis, o ji suteikia galimybę atlikti įvairiapusę analizę.

Visa tai ir dar daugiau atlikti padeda dokumentų ir procesų valdymo sistema „Avilys“.


   

Deividas Kranauskas

Pardavimo projektų vadovas
+370 655 500 56

 


Dokumentų valdymo sistema „Avilys“ padeda įvairaus dydžio viešojo sektoriaus bei verslo organizacijoms atlikti šias funkcijas: saugoti ir archyvuoti dokumentus, registruoti ir nukreipti dokumentus, rengti ir derinti dokumentų projektus bei sutartis, valdyti užduotis, projektus, resursus, pirkimus ir konsultacijų teikimą, organizuoti posėdžius, teikti elektronines paslaugas, o taip pat grafiškai modeliuoti dokumentų rengimo procesus. „Avilyje“ yra galimybė pasirašyti dokumentus el. parašu pagal Lietuvos archyvų departamento patvirtintus reikalavimus ir patogiai priimti, registruoti bei perskaityti elektroninius dokumentus ADOC ir PDF formatais. Sistemos naudotojai prie sistemos jungiasi per interneto naršyklę. Sistemoje „Avilys“ naudojami įrankiai - atvirojo kodo (Open Source) programinė įranga bei paplitusios duomenų bazių valdymo sistemos tokios, kaip „Oracle", „PostgreSQL".

DVS „Avilys“ gali būti naudojama kaip:

 • savarankiška sistema, padedanti valdyti visą organizacijos dokumentų gyvavimo ciklą - nuo dokumentų sukūrimo iki archyvavimo;
 •  į pagrindines organizacijos sistemas integruota „backend“ sistema, padedanti šioms sistemoms atlikti dokumentų valdymo funkciją;
 • organizacijos turinio valdymo platforma, skirta kurti specializuotas taikomąsias programas.

„Avilys“ - tai:

 
 • Centralizuotas dokumentų saugojimas ir archyvavimas
 • Dokumentų valdymas
 • Užduočių valdymas
 • Asmens informacijos kortelė
 • Elektroninių dokumentų valdymas
 • El. dokumentų pasirašymas su išoriniais kontaktais
 • Sutarčių ir saskaitų faktūrų valdymas
 • Posėdžių organizavimas
 • Teisės aktų valdymas
 
 
 • Pirkimų informacijos valdymas
 • Konsultacijų valdymas
 • Mokymų valdymas
 • Resursų valdymas
 • Projektų valdymas
 • Elektroninių paslaugų valdymas
 • Periodinės priminimų ataskaitos
 • Lanksčios ir sklandžios integravimo galimybės
 

 DVS „Avilys“ privalumai:

Sprendimas paprastam dokumentų valdymui

 • El. dokumentų ir el. parašo funkcionalumas (pasirašymas naudojant mobilų ar lokalų įrenginį, Smart-ID priemonę)
 • Išorinio pasirašymo funkcionalumas ("Avilyje" paruoštas dvišalis ADOC ar PDF dokumentas siunčiamas pasirašyti kitai šaliai per nuorodą į išorinę svetainę ir pasirašytas dokumentas automatiškai įsikelia "Avilyje")
 • Pavadavimas ir dokumentų perdavimas
 • Centralizuotas saugojimas ir archyvavimas
 • Automatizuoti derinimo, vizavimo, pasirašymo ir tvirtinimo procesai
 • Masiniai veiksmai su dokumentais (masinis skenavimas, nukreipimas, susiejimas, vizavimas ir pasirašymas, įkėlimas į sistemą, užduočių skyrimas ir uždarymas, duomenų keitimas)
 • Grafinis vidinių procesų modeliavimas (procesų šablonai, drag-and-drop principas)
 • Veiksmų istorija ir versijų atsekamumas
 • Pilnatekstė dokumentų paieška, paieškos rezultatų eksportas, personalizuotos paieškos
 • Optinio simbolių atpažinimo (OCR) galimybė
 • Automatinis turinio failų formato konvertavimas
 • Lanksčios integravimo su išorinėmis sistemomis galimybės (e. pristatymo sistema, personalo ir finansų valdymo sistemomis, teisės aktų registru, el. archyvo informacine sistema, kt.)
 • Ataskaitos (ataskaitų ruošiniai, įvairūs ataskaitų formatai, periodinės ataskaitos el. paštu)
 • Daugiaplatformė architektūra
 • Paprastas sistemos administravimas
 • Sistemos veikimo stebėsenos įrankis
 • Sustiprintas saugumas (dokumentų viešumo ir naudotojų slaptumo lygiai, organizacijos padalinių ir darbuotojų matomumo ribojimas, įspėjimai apie įslaptintų dokumentų eksportavimą)

Pagrindiniai moduliai:

Centralizuotas dokumentų saugojimas ir archyvavimas

 • Dokumentų saugojimas vienoje vietoje
 • Senų duomenų archyvavimas
 • Neaktualių archyvuotų duomenų šalinimas
 • Ataskaitos
 • Įvairios paieškos galimybės
 

Dokumentų valdymas

 • Gaunamų, siunčiamų bei vidaus dokumentų registravimas
 • Dokumentų klasifikavimas
 • Dokumentų rengimas, derinimas, vizavimas, pasirašymas ir tvirtinimas
 • Ruošiniai dokumentams rengti
 • Sudėtingų ir didelės apimtis dokumentų rengimas (grupinis darbas)
 • Dokumentų susiejimas
 • Optinis simbolių atpažinimas (OCR)
 • Automatinio registracijos spaudo funkcija
 • Tiesioginis skenavimas, įkėlimas iš el. laiško
 

Užduočių valdymas

 • Užduočių skyrimas
 • Pavadavimas (darbų perdavimas pavaduojančiam kolegai)
 • Užduočių vykdymo kontrolė
 • Tarpiniai užduoties vykdymo rezultatai
 • Priminimai ir įspėjimai
 • Galimybė automatiškai uždaryti užduotį
 

Sutarčių valdymas

 • Sutarčių rengimas, derinimas, vizavimas ir pasirašymas
 • Ruošiniai sutartims ruošti
 • Sutarčių ir kitų dokumentų susiejimas
 • Sutarties etapų valdymas
 • Sutarties vertės, datos, būsenos
 • Priminimai
 • Versijų atsekamumas
 • Veiksmų istorija
 • Proceso seka (automatizavimas)
 

Posėdžių organizavimas

 • Svarstytinų klausimų pateikimas
 • Darbotvarkės sudarymas ir derinimas
 • Dalyvių pakvietimas ir supažindinimas su posėdžio informacija
 • Posėdžio protokolavimas
 

Elektroninių paslaugų valdymas

 • Paslaugų aprašymų valdymas ir publikavimas
 • Informacijos, susijusios su paslaugų teikimu, publikavimas
 • Paslaugų paraiškų duomenų perdavimas į DVS vykdymui
 • Paslaugos vykdymo būsenos pateikimas iš DVS paslaugos gavėjui
 • Paslaugos įvykdymo rezultatų iš DVS pateikimas
 

Kiti funkcionalumai:

Optimizuokite dokumentų valdymą!

 • El. dokumentai ir el. parašas (el. dokumentų priėmimas, tikrinimas ir registravimas, rengimas, derinimas ir pasirašymas el. parašu)
 • El. dokumentų pasirašymas su išoriniais kontaktais (dvišalių ADOC ar PDF dokumentų, pvz. sutarčių ir jos priedų, pasirašymas el. parašu)
 • Periodinės priminimų ataskaitos (apie neįvykdytas užduotis, kt.)
 • Galimybė sąskaitas faktūras derinantiems asmenims pildyti dalį dokumento informacijos, atlikti sąskaitų faktūrų suderinimą ir patvirtinimą prieš jas registruojant ar po registracijos
 • Pirkimų informacijos valdymas (pirkimo paraiškos rengimas ir derinimas)
 • Resursų valdymas (posėdžių salių, automobilių, konferencijų įrangos, kt.)
 • Projektų valdymas (projekto registravimas, dokumentų susiejimas, užduoties skyrimas projekto komandai)
 • Konsultacijų valdymas (informacijos apie konsultacijas administravimas ir konsultacijų teikimas, konsultacijų užsakymas)
 • Teisės aktų valdymas (rengimas, derinimas, publikavimas)
 • Mokymų plano sudarymas, derinimas, tvirtinimas, registracija į mokymus, mokymų kortelė su dalyvių sąrašu, mokymų programa, medžiaga ar kita susijusia informacija
 • Asmens duomenų kortelė su naudotojo informacija: komandiruotės, atostogos, leidimai, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, priminimai apie besibaigiantį tam tikros informacijos/dokumentų galiojimo terminą

Klientai:

 
 • AB „Audimas“
 • AB „Lietuvos paštas“
 • Gyvybės draudimas „SB draudimas“
 • UAB „Akropolis group"
 • UAB „Kalvasta Group“
 • UAB „INVL Asset Management“
 • UAB „Scandbook“
 • UAB „Neocard“
 • UAB „Aukštaitijos vandenys“
 • UAB „Florinus“
 • UAB „Transmėja“
 • UAB „Tauragės vandenys“
 • UAB „DPD Lietuva“
 • UAB „GVT LT“
 • UAB „Klaipėdos autobusų parkas“
 • Lietuvos centrinė kredito unija
 • Lietuvos šaulių sąjunga
 • Šiaulių apskaitos centras
 • Ignalinos atominė elektrinė
 • Lietuvos bankas
 • Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Šiaulių miestų savivaldybės
 • Biržų, Pakruojo, Šiaulių, Zarasų rajonų savivaldybės
 
 
 • LR Vyriausybės kanceliarija
 • LR krašto apsaugos ministerija
 • LR susisiekimo ministerija
 • LR teisingumo ministerija
 • LR užsienio reikalų ministerija
 • LR vidaus reikalų ministerija
 • Policijos departamentas
 • Informacinės visuomenės plėtros komitetas
 • Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras
 • Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
 • Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka ir kelios viešosios bibliotekos
 • Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
 • Vilniaus universitetas
 • Kultūros paveldo departamentas
 • Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai
 • Nacionalinė žemės tarnyba
 • Valstybinė geležinkelio inspekcija
 • Lietuvos transporto saugos administracija
 • Valstybinė mokesčių inspekcija
 • Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
 • Valstybinis patentų biuras
 • Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
 

„Avilys SDP“ - tai turinio valdymo (ECM) platforma, kuri apima metodus ir įrankius, naudojamus užfiksuoti, valdyti, įrašyti, išsaugoti ir pateikti informaciją, dokumentus ir duomenis, susijusius su organizacijos veiklos procesais, bei kurios pagalba galima konfigūruoti ir kurti naujus modulius bei taikomąsias programas įvairiems su organizacijos veiklos procesais susijusiems funkcionalumams įgyvendinti.

Daugiau informacijos meniu „Sprendimai“ skiltyje „Turinio valdymas“.