Pasirinkite regioną
lt
Infrastruktūros valdymas

Turto valdymo sprendimai

Strateginio turto valdymas

Turto valdymo sprendimai

Infrastruktūros turto (miestų, komunalines paslaugas teikiančių įmonių, pramoninių objektų,  transporto, telekomunikacijų ir kt.) valdytojai nuolat patiria spaudimą teikti geresnes, novatoriškas ir didelio patikimumo paslaugas jų naudotojams, tuo pačiu nuolat mažinant veiklos sąnaudas ir optimizuojant investicijas. Šiuolaikinės turto valdymo sistemos apima informacines technologijas (IT), operacines technologijas (OT) ir inžinerines technologijas (ET). Naudodamiesi skaitmeniniais dvyniais, eksploatavimo duomenimis (skaitikliais, jutikliais ir kitais intelektualiaisiais įrenginiais), istorijos analize ir ateities prognozėmis, įmonės turto valdymo (ang. EAM - Enterprise asset management) sprendimai suteikia galimybę strategiškai valdyti turtą kiekviename jo gyvenimo ciklo etape. SAMO (Strateginio turto valdymas & eksploatacija, angl. Strategic Asset Management & Operation) sprendimas gali surinkti visą šią informaciją ir ją įprasminti.

„Asseco“ kaupia patirtį turto valdymo sistemose nuo 1991 m., kai buvo sukurtas ir  įdiegtas pirmasis specifinis EAM komponentas. Mūsų naujos kartos įmonės turto valdymo sistema SAMO tobulėja plėtojant ją kartu su naudotojais, pritaiko geriausias pasaulio praktikas ir naudoja naujausias technologijas.

SAMO yra į turtą orientuota programinės įrangos platforma, palaikanti įvairias verslui kritiškas veiklas turto eksploatavimo ir priežiūros, gedimų, paslaugos nutrūkimų, darbų valdymo ar investavimo procesų metu. SAMO moduliai užtikrina suderintą techninės priežiūros ir remonto darbų grafiką, taikydami patikrų taisykles, rekomenduoja optimalų lėšų/išteklių naudojimą, padeda valdyti investicinių projektų darbo eigą ir siūlo daugybę kitų funkcijų.

Be kasdieninių operacijų modulių, SAMO naudoja duomenis pažangiems strateginio turto valdymo metodams, tokiems kaip rizikos vertinimas, turto vientisumas ar operacijų optimizavimas, taikyti. SAMO integruoja įvairiarūšius duomenų šaltinius į vienalytę informacijos analizės, modeliavimo, prognozių ir interaktyvių ataskaitų bazę, naudingą turto strateginei plėtrai.

Pagrindinės naudos:

 Visapusiška pagalba siekiant trumpalaikių ir ilgalaikių įmonės tikslų.

 OPEX ir CAPEX optimizavimas per tarp įmonės padalinių paskirstytas operatyvines ir ilgalaikes užduotis.

 Didesnis sprendimų objektyvumas pasitelkiant skaidrias kvalifikuotų prognozių metodikas ir modelius.

 Pažangaus turto valdymo įrankiai rizikos vertinimo ir turto vientisumo srityse.

 Pagalba modeliuojant įvairius būsimos turto plėtros scenarijus.

 Bendra eksploatavimo ir priežiūros, darbo valdymo ir investicijų aplinka.

 Vienintelis išsamios turto dokumentacijos šaltinis.

 Techninių ir ekonominių duomenų ryšiai.

 Unikalus išsibarsčiusio turto techninės būklės įvertinimo pagrindas, remiantis istoriniais duomenimis ir pasirinktais kriterijais.

 Atitikimas įstatymų reikalavimams, pvz., ataskaitos reguliavimo tarnybai ar paraiškos licencijai atnaujinti.

 SAMO palaiko tiek tradicinę (kliento patalpoje veikiančią), tiek debesų aplinką, įskaitant. „SaaS“ (angl. Software as a Service) verslo modelį.

 SAMO galėtų būti naudinga įgyvendinant turto valdymą pagal ISO 55000 standartą.

 Paprasta naudoti vartotojo sąsaja.

 Prisitaikantis dizainas, optimizuotas mobiliesiems įrenginiams ir interneto naršyklėms.

Sistemos moduliškumas leidžia į Turto valdymo sprendimą integruoti esamas vartotojo taikomąsias programas, taip pat diegti tik tam tikrus SAMO modulius, kurie gali būti lengvai į funkcinį vienetą integruojami su kitais sprendimais (pvz., su SAP sprendimais, įvairiomis SCADA sistemomis ar EAM sprendimais).


  • SAMO platforma, pagrįsta mikro paslaugų architektūros (MSA) koncepcija, yra metaduomenimis paremtos taikomosios programinės įrangos logikos kūrimo karkasas. Komponentai susisiekia per atvirus standartus ir protokolus. SAMO platforma įgalina nuosekliai kartu dirbti skirtingoms programoms ir sistemoms palaikant galutinius verslo procesus - keičiantis informacija ir sklandžiai vykdant transakcijas, mažinant duomenų perteklių ir dubliavimąsi bei veikiant taip, tarsi jie būtų viena sistema.
  • SAMO yra metaduomenimis paremta aplinka. Diegimą sudaro būtinų jos konfigūracijų (arba metaduomenų) ir komponentų (objektų ir procesų) nustatymas. Visas funkcijas galima naudoti internetiniu režimu ir neprisijungus prie interneto.
  • SAMO diegimo metodika yra atkartojama ir sėkminga projekto metodika SAMO sprendimams įgyvendinti. Tai yra optimali sistemos perkėlimo į kliento aplinką strategija.
  • Naudotojai gali savarankiškai pritaikyti ir plėtoti SAMO taikomąsias programas. SAMO teikia visą verslo logiką naudodama dokumentuotą API (REST, WMS, WFS ir kt.), kuri gali būti publikuojama ir per interneto sąsają kaip „OpenAPI“.
  • SAMO yra į turtą orientuotas sprendimas, kuris prasideda tiksliais techniniais įrašais ir aktualiu įmonės turto bei įrenginių dokumentavimu Turto registre.
  • Turto registre apžvelgiamos kiekvieno turto/įrenginio techninės savybės, geoerdvinė vieta, eksploatavimo būklės sąlygos, ryšiai tarp jų, taip pat ryšiai su kitais juos supančios aplinkos aspektais.
  • Turto registro duomenų bazėje kaupiami su turtu susiję įrašai, įskaitant papildomus dokumentus atskirose bylose, tokius kaip 2D/3D CAD failus, schemas, techninius vadovus, išdėstymo planus, techninius sertifikatus, liudijimus, žemėlapius ir kt.
  • Duomenų bazėje taip pat yra saugoma techninių įrašų istorija - t.y. saugomi įrašai apie tai, kokie aptarnavimo veiksmai buvo atlikti, kada ir kodėl, apie pasikeitimo būseną, įrenginių vietą ir t.t.
  • Turto registras pateikia daug įrankių, skirtų kurti, atnaujinti, užklausti, analizuoti, bendrinti ir platinti su turto dokumentais susijusius duomenis.

SAMO teikia įrankius, padedančius valdyti sudėtingus turto valdymo procesus visais jo gyvavimo ciklo etapais. SAMO gyvavimo ciklo moduliai apima Turto registrą ir papildo turto dokumentų įrašus, kuriuose yra duomenų apie „įvykius“ (gedimus, planuojamą priežiūrą ir kt.). Šie moduliai yra skirti valdyti pagrindinius verslo procesus, susijusius su įmonės turtu. Šių modulių tikslas yra nuolat optimizuoti plėtros, statybos ir priežiūros sąnaudas, sutrumpinti remonto laukimo laiką ir paslaugų prastovų trukmę, sumažinti nuostolius, atsirandančius dėl paslaugos tiekimo gedimo, ir pasiūlyti galimybes optimizuoti įmonės išteklius bei atsargas.

 Operacijos - kasdienės eksploatacijos ir priežiūros užduotys, įskaitant: taisyklių apibrėžimą, darbo užsakymų reikalavimus, gedimų valdymą, prastovų kontrolę ir kt.

 Darbo valdymas – darbo ir išteklių valdymas, visų darbo reikalavimų rinkimas, optimizuotos darbo užduoties sukūrimas, išteklių paskirstymas, pagalba užduoties vykdymui paskyrimo vietoje ir darbo ataskaitos pateikimas aktualiems duomenims atnaujinti.

 Investicijos, skirtos valdyti investicijų eigą nuo pirminio pasiūlymo pateikimo ir patvirtinimo proceso iki konkretaus projekto įgyvendinimo, taikant BIM principus bei susijusius standartus vidiniams ir išoriniams dalyviams.

 Pažangus turto valdymas, skirtas padėti valdyti strategines veiklas priežiūros srityje, tokias kaip patikimumo valdymas ir rizikos politika (RCM, RBI), turto efektyvumas ir turto vientisumo valdymas (sveikatos indeksas) bei apimantis kitus trečiųjų šalių ekspertų įrankius, skirtus modeliavimui ir prognozėms.

 Portalo ir komunikacijos galimybės, skirtos supaprastinti bendradarbiavimą tarp šalių ir komunikacijos eigą bei procesus, pvz. naudodamiesi portalo sprendimais dalintis ar rinkti duomenis įmonėje ar už jos ribų, naudoti reikiamus duomenis tinkamu metu.

 Kiekvieno SAMO komponento integracija ir bendras integravimo galimybių funkcionalumas suteikia galimybę naudoti duomenis iš kitų sistemų ar techninių įrenginių, kad būtų įgalinti daiktų interneto (IoT, Internet of Things) mainai. Šis modulis taip pat rūpinasi susijusių standartų biblioteka, jų pritaikomumu, galiojimu ir kitomis susijusiomis veiklomis.

SAMO 360° pagrindą sudaro architektūra, kuri teikia duomenis ir metaduomenis duomenų naudotojams, palengvindama sprendimų priėmimą, ataskaitų teikimą ir duomenų gavimą. Duomenys ir metaduomenų saugyklos yra atsietos nuo duomenų naudotojų per metaduomenimis valdomą sluoksnį, kad būtų padidintas lankstumas. Tuo būdu duomenys ir metaduomenys pateikiami į objektą orientuotu, integruotu, priklausomai nuo laiko besikeičiančiu ir atkartojamu stiliumi.

SAMO portalas pristato modernų procesą, orientuotą į portalo, mobiliųjų ir integracijos sprendimų diegimo technologijas. Jis siūlo įrankius, skirtus standartizuoti ir automatizuoti įmonės procesus, efektyviai stebėti šiuos procesus ir teikti paslaugas visą parą, kas leidžia ženkliai sutaupyti išlaidų,

Daugiau informacijos apie SAMO produktą

Žurnalas „Computerworld“ apdovanojo SAMO sprendimą prestižiniame konkurse „Metų IT produktas 2017“, kategorijoje „administravimo priemonės“