Pasirinkite regioną
lt
„Saikas W“ – apskaitos ir verslo valdymo sistema su darbo užmokesčio apskaita

Darbo užmokesčio apskaitos programa "Atlyginimai"

Darbo užmokesčio programa skirta tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus organizacijos darbuotojų (darbininkų, tarnautojų, specialistų) atlyginimams, ligos pašalpoms ir atostoginiams skaičiuoti bei personalui apskaityti. Programa užtikrina buhalterinės informacijos apsaugą, suteikiant naudotojams atskirus slaptažodžius ir nustatant skirtingus informacijos naudojimo, kopijavimo bei archyvavimo prioritetus.

Darbo užmokesčio apskaitos programa gali būti diegiama kaip savarankiška programa arba kaip dalis buhalterinės apskaitos sistemos "Saikas W". Programa „Atlyginimai“ apima šiuos modulius:

 • Darbo užmokesčio aspkaita
 • Darbo laiko apskaita
 • Personalo apskaita

Darbo užmokesčio apskaita:

 • Asseco - darbo užmokesčio apskaitos sprendimasatlyginimų, avansų, atostoginių, kompensacijų už nepanaudotas atostogas, premijų, įvairių priedų skaičiavimas;
 • ligos pašalpų skaičiavimas;
 • alimentų, kreditų, gyvybės draudimų, paskolų, baudų pagal vykdomuosius dokumentus išskaičiavimas;
 • visų rūšių mokesčių skaičiavimas;
 • vidurkių skaičiavimas;
 • mokėjimo žiniaraščių, atsiskaitymo lapelių spausdinimas;
 • ataskaitų SODRAI formavimas ir spausdinimas;
 • ataskaitų spausdinimas pagal visos įmonės ar atskirų padalinių duomenis per pasirinktą laikotarpį;
 • pažymų formavimas ir spausdinimas;
 • metinės pajamų deklaracijos duomenų išrinkimas ir spausdinimas;
 • darbo užmokesčio pervedimas į darbuotojų sąskaitas bankuose ar elektronines korteles;
 • nepanaudotų atostogų rezervo ataskaitos formavimas ir spausdinimas;
 • darbuotojų lengvatų ataskaita.

Darbo laiko apskaita:

 • kalendoriaus kūrimas;
 • įmonės grafikų kūrimas pagal darbuotoją, darbo vietą, visai įmonei;
 • darbo laiko apskaitos žiniaraštis.

Personalo apskaita:

 • Asseco - atlyginimų ir personalo apskaitos programadarbo sutarčių spausdinimas;
 • įsakymų apie kasmetines atostogas, komandiruotes, neapmokamų atostogų suteikimą įvedimas ir šių duomenų panaudojimas ataskaitose;
 • įsakymų apie suteiktas atostogas, neapmokamas atostogas formavimas ir spausdinimas;
 • pareigų, darbuotojų grupių (agentų, tarpininkų, darbų vykdytojų, dažytojų, pan.), išsilavinimo, šeimos sudėties įvedimas;
 • telefono, kuro ir kitų limitų įvedimas;
 • skatinimo priemonių, privilegijų, atlyginimo dydžio keitimo įvedimas;
 • ankstesnių darbuotojo darboviečių, baigtų kursų, kompetencijų įvedimas;
 • informacijos apie darbuotojus analizės ataskaitos pagal:
  profesiją, išsilavinimą, šeimos sudėtį, gimimo metus, nustatytus limitus, priėmimo-atleidimo datą, kitus rodiklius.