Pasirinkite regioną
lt
Klientų aptarnavimas

Sąskaitybos sprendimai

AUMS Billing - sąskaitybos sprendimas

„AUMS Billing“ yra šiuolaikiškų sąskaitybos sistemų šeima, atitinkanti tiek vidaus, tiek užsienio rinkos tendencijas.

Sistemos padidina klientų aptarnavimo kokybę ir įgalina tiek masinį ir ciklišką elektros bei dujų apmokestinimą, tiek apmokestinimą už papildomus produktus ir paslaugas.

„AUMS Billing“ sistemos suteikia galimybę lengvai ir efektyviai prisitaikyti prie bet kokių verslo ir teisinės aplinkos pokyčių. Tai lemia konkurencinį pranašumą, mažesnes išlaidas ir greitesnį sprendimo diegimo laiką.

„Asseco“ sąskaitybos sprendimų įvairovė leidžia pritaikyti sistemą prie Jūsų poreikių ir operacijų masto.

„AUMS Billing/Sąskaityba“ gali būti lanksčiai diegiama tiek, kaip nuomojama paslauga (angl. Software as a Service, SaaS), tiek kliento infrastruktūroje.

Pagrindinės naudos

 • Kokybiški sprendimai, pagrįsti pasaulinio lygio sistema „AUMS Billing & CIS“.
 • Efektyvus prisitaikymas prie teisinių ir verslo pokyčių.
 • Sistemos priežiūros išlaidų optimizavimas.
 • Padidėjęs skolų surinkimas.
 • Geriausių energetikos pramonės IT ekspertų pagalba.
 • Lankstus įgyvendinimo modelis.
 • Atvira sistemos architektūra, įgalinanti sistemos plėtrą.
 • Trumpas laikas realizuoti atsiskaitymus už papildomus produktus ir paslaugas.

Pagrindiniai funkcionalumai

 • Automatinis sąskaitų išrašymas
 • Rankinis sąskaitų išrašymas
 • Mokėjimų tvarkymas
 • Finansinės paslaugos klientams
 • Detali didžioji knyga
 • Mokesčiai
 • Skolų surinkimas
 • Mėnesio uždarymas ir ataskaitos

Asseco sąskaitybos sprendimai

„AUMS Billing” sąskaitybos sistemų šeima

Pasirinkite sprendimą, tinkantį Jūsų įmonei.

„AUMS Billing Smart”:
Paslaugų apmokestinimas. Galimas tik “debesyje”.

 • Konfigūruojamas produktų ir paslaugų apmokestinimas
 • Rankiniai mokėjimai
 • Vienas finansinio atsiskaitymo algoritmas
 • Apskaita
 • Vienas skolų surinkimo sekos kelias
 • Vienas ataskaitinis vienetas
 • Finansinio mėnesio uždarymas

„AUMS Billing Smart“ įgalina masinį ir ciklišką produktų/paslaugų apmokestinimą bei padeda didinti klientų aptarnavimo efektyvumą. Sprendimas teikiamas kaip nuomojama paslauga įmonėms, turinčioms iki 10.000 paslaugų sutarčių.

Kam skirtas „AUMS Billing Smart”?

„AUMS Billing Smart” tinka visoms įmonėms, kurios reguliariai ir dideliais kiekiais išrašo sąskaitas.

„AUMS Billing Smart” gali būti naudingas apmokestinant už:

 • Kabelinės ir palydovinės TV prenumeratas
 • Medicininių paslaugų abonementus
 • Mokyklų ir universitetų mokesčius už mokslą
 • Automobilių parkavimo mokesčius
 • Laikraščių/žurnalų prenumeratas
 • Draudimo paslaugas
 • Kitas paslaugas

Pagrindinės naudos

 • Trumpas pardavimo kelias
 • Greitas ir paprastas konfigūravimas
 • Visapusiškas sprendimas grynųjų pinigų procesams tvarkyti
 • Efektyvi  produktų ir paslaugų sąskaityba
 • Lankstus produktų ir paslaugų katalogo konfigūravimas
 • Atvira sistemos architektūra, įgalinanti tolimesnę sprendimo plėtrą

Pagrindiniai funkcionalumai

 • Naujų produktų ir paslaugų konfigūravimas
 • Rankinis sąskaitų išrašymas
 • Cikliškas ir masinis prenumeratos paslaugų apmokestinimas
 • Finansinės paslaugos
 • Detali didžioji knyga
 • Skolų surinkimas
 • Pardavimų ir mokesčių ataskaitos

„AUMS Billing Lite":
Elektros, dujų ir paslaugų apmokestinimas. Galimas tiek “debesyje”, tiek kliento infrastruktūroje.

 • Konfigūruojamas produktų ir paslaugų apmokestinimas
 • Darbo seka
 • Skaitiklių duomenų gavimas
 • Tiekėjo nereglamentuotas rinkos palaikymas
 • Mokėjimų importas, tiesioginis debetas
 • Trys finansiniai apmokestinimo algoritmai
 • Supaprastintas apskaitos konfigūravimas
 • Skolų rinkimo seka: viena seka paslaugoms / dvi sekos elektrai / dvi sekos dujoms
 • Vienas ataskaitinis vienetas elektrai / vienas ataskaitinis vienetas dujoms
 • Finansinio mėnesio uždarymas
 • Iki 100.000 pristatymo vietų ir/arba paslaugų sutarčių

„AUMS Billing Lite” yra inovatyvi sistema, kurios pagrindą sudaro pasaulinio lygio sistema „AUMS Billing & CIS“. Ji įgalina masinį ir ciklišką elektros, dujų apmokestinimą, o taip pat papildomų produktų ir paslaugų apmokestinimą pagal sutartis.

Sprendimas teikiamas tiek kaip nuomojama paslauga, tiek gali būti įdiegtas kliento infrastruktūroje įmonėms turinčioms iki 100.000 pardavimo vietų ir/arba paslaugų sutarčių. Pasiekus maksimalų sistemos dydį, sistema gali būti lengvai atnaujinta į „AUMS Billing & CIS“ išsaugant esamą konfigūraciją.

Pagrindinės „AUMS Billing Lite” naudos

„AUMS Billing Lite“ įgalina naudotis plačiu sistemos “AUMS Billing & CIS” funkcionalumų spektru ir kartu leidžia sumažinti  išlaidas bei diegimo laiką iki 2 mėnesių.

 • Platus funkcionalumų spektras.
 • Taupomas laikas ir mažinamos sistemos diegimo išlaidos.
 • Trumpas laikas realizuoti atsiskaitymus už papildomus produktus ir paslaugas.
 • Efektyvus prisitaikymas prie teisinių ir verslo pokyčių.
 • Sistemos plėtra atsižvelgiant į “AUMS Billing & CIS” plėtrą.
 • Lankstus diegimo modelis.
 • Kokybiški sprendimai, kurių pagrindas yra pasaulinio lygio sistema “AUMS Billing & CIS”.
 • eriausių energetikos pramonės IT ekspertų pagalba.
 • Priežiūros paslaugos, pritaikytos Jūsų poreikiams.

„AUMS Billing Lite“ padeda valdyti šiuos procesus:

 • Klientų pritraukimas
 • Skaitiklių nuskaitymo ir sąskaitybos duomenų surinkimas
 • Sąskaitų išrašymas
 • Mokėjimų tvarkymas
 • Finansinės paslaugos klientams
 • Detali didžioji knyga
 • Mokesčiai
 • Popardaviminės paslaugos
 • Skolų surinkimas
 • Mėnesiniai atsiskaitymai ir ataskaitų teikimas

“AUMS Billing & CIS”:
Elektros, dujų ir paslaugų apmokestinimas. Galimas tiek “debesyje”, tiek kliento infrastruktūroje.

 • Konfigūruojamas produktų ir paslaugų apmokestinimas
 • Konfigūruojamas energijos ir dujų apmokestinimas
 • Konfigūruojamas kitų priemonių apmokestinimas
 • Konfigūruojamos sekos
 • Skaitiklių duomenų gavimas
 • Tiekėjo ir paskirstymo sistemų operatoriaus (angl. Distribution System Operator, DSO) nereglamentuotas rinkos palaikymas
 • Skaitiklių įrenginių ir techninių operacijų valdymas
 • Techninių apžiūrių ir nelegalių vartojimų tvarkymas
 • Trečiųjų šalių atsiskaitymai
 • Konfigūruojamas mokėjimų importas, tiesioginis debetas
 • Konfigūruojami finansiniai atsiskaitymai
 • Konfigūruojama apskaita
 • Konfigūruojamas skolų surinkimas
 • Konfigūruojama organizacinė struktūra
 • Konfigūruojamas finansinio mėnesio uždarymas
 • Konfigūruojamos privalomos ataskaitos
 • Klientui pritaikytas diegimas
 • Nėra ribojimų dydžiui

“AUMS Billing & CIS” yra pasaulinio lygio sąskaitybos sistema, giriama už jos patikimumą ir lankstumą.  Sprendimas įgalina kompanijas mažinti veiklos išlaidas ir greitai reaguoti į besikeičiančią verslo ir teisinę aplinką. “AUMS Billing & CIS” padeda didinti veiklos efektyvumą ir kartu leidžia pritaikyti sprendimą prie specifinių kompanijos poreikių.

Kam skirtas sprendimas “AUMS Billing & CIS”?

“AUMS Billing & CIS” yra skirtas įmonėms, kurios nori pritaikyti sistemą savo poreikiams. Tai plačiai konfigūruojamas sprendimas, priderinamas prie kompanijos verslo procesų.

Pagrindinės naudos

 • Geresnis klientų aptarnavimas
 • 360⁰ klientų vaizdas
 • Centralizuota procesų kontrolė
 • Galimybė greitai reaguoti į verslo ir teisinius pokyčius
 • Supaprastinti ataskaitų teikimo procesai
 • Optimizuotos IT aplinkos integravimo išlaidos
 • Galimybė tvarkyti duomenų bazes su milijonais įrašų
 • Efektyvus produktų ir paslaugų valdymas
 • Padidėjęs skolų surinkimas

Rinkitės patikimą rinkoje išbandytą IT sistemą

Sistema „AUMS Billing & CIS“ yra įtraukta į prestižinę firmos „Gartner“ rengiamą ataskaitą „Magic Quadrant for Utilities Customer Information Systems”. Jos autoriai kreipė ypatingą dėmesį į paprastą programinės įrangos atnaujinimą ir tai, kaip sistema pritaikyta naudotojų poreikiams.  „AUMS Billing & CIS“ sėkmingai išlaikė visus veikimo testus, įskaitant infrastruktūros, duomenų bazių ir taikomosios programinės įrangos, tame skaičiuje ir testus, atliktus IBM Singapore Benchmarking Centre. Sistemos efektyvumas ir patikimumas buvo patvirtinti keleto tūkstančių naudotojų, kurie dirba su duomenų bazėmis, turinčiomis keletą milijonų aktyvių elektros energijos gavėjų kontaktų.

Daugiau informacijos apie sprendimų šeimą "AUMS Billing"