Pasirinkite regioną
lt

Privatumo ir slapukų politika, susijusi su „Asseco” interneto svetainėmis

„Asseco“ yra visur, kur technologijos ir verslas siejasi su kasdieniu gyvenimu. Patirčių iš visų rinkos sektorių visuma įgalina mus kurti patikimus pažangius produktus.

Nors ir dirbame visame pasaulyje, tačiau visada atsižvelgiame į žmogiškumo ir socialinius aspektus mūsų darbe. Mes žinome, kad kai kurių gyvenimas ar finansinė ateitis gali priklausyti nuo mūsų sprendimų. Imamės visos atsakomybės už savo vykdomus projektus. Tokiu būdu metai iš metų auginame pasitikėjimą ir mūsų prekinio ženklo vertę.

„Asseco“ siekia atitikti aukščiausius vadybos, komunikacijos ir skaidrumo standartus. Vykdydami savo veiklą sekame taikytinus teisės aktus ir taisykles dėl privatumo ir asmens duomenų apsaugos. Todėl itin gerbiame mūsų svetainių lankytojų privatumą.

Politikos paskirtis

Politika taikoma visoms „Asseco Poland S.A.“ interneto svetainėms – t.y. svetainėms, kurių globalus domenas yra www.asseco.com ir kurių savininkas yra „Asseco Poland S.A.“, o taip pat kitoms „Asseco“ grupės svetainėms, kurias prižiūri „Asseco Poland“ – visos kartu toliau vadinamos „Asseco“ svetainėmis.

„Asseco Poland S.A.“ patvirtina, kad „Asseco“ svetainės veikia labai atsakingai, vadovaujantis techninėmis ir profesionalumo taisyklėmis, o taip pat taikytinais teisės aktais, ypatingai tais, kurie gina interneto svetainių lankytojų privatumą:

 1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (ES oficialus leidinys Nr. L 119/1).
 2. 2002 m. liepos 18 d. įstatymas dėl paslaugų įsigijimo elektroninėmis priemonėmis (2013m. įstatymų leidinys, 1422 punktas su pakeitimais).
 3. 2004 m. liepos 16 d. telekomunikacijų įstatymas (2014 m. įstatymų leidinys, 243 punktas su pakeitimais).

Duomenų rinkimas

Vadovaujantis daugumos tinklinių paslaugų priimta praktika mes saugome HTTP užklausas, pasiųstas į mūsų serverį.  Tai reiškia, kad mes viešiname IP adresus, iš kurių naudotojai naršo informaciją „Asseco“ svetainėse.  Naršomi resursai yra identifikuojami URL adresais. Mums žinoma ši informacija:

 • užklausos atsiuntimo laikas;
 • laikas, sugaištas nusiųsti atsakymą;
 • kliento stotelės pavadinimas – identifikavimas vykdomas per HTTP protokolą;
 • informacija apie klaidas, aptiktas vykdant HTTP transakciją;
 • svetainių, kurias naudotojai aplankė prieš tai URL adresai, jeigu perėjimas į „Asseco“ svetainės puslapį buvo per nuorodą;
 • informacija apie naudotojo naršyklę.

Nepaisant aukščiau išvardintos informacijos gali susidaryti aplinkybės, kuomet informacija, nesusijusi su naudotoju ar jo asmeniniais duomenimis, gali būti būtina, kad galima būtų įvykdyti prašomą paslaugą ar procesą. Jeigu pasitaiko toks atvejis, naudotojas yra informuojamas apie būtinybę pateikti tam tikrą informaciją, tame tarp ir asmeninius duomenis ir šios informacijos rinkimo tikslą. Naudotojas gali savanoriškai nuspręsti, pateikti ar ne savo asmeninius duomenis. Asmeninių duomenų teikimas gali būti reikalingas situacijose, kuomet naudotojas domisi informacija dėl paslaugos įsigijimo, „Asseco“ svetainėse minimo renginio (pvz. informacijos gavimas dėl produkto, organizuojamo renginio, pasiūlymo, demonstracinės versijos parsisiuntimo, praktikų programos ar įdarbinimo proceso). Naudotojas gali būti paprašytas užpildyti formą/klausimyną, kur aiškiai bus apibrėžiama, kokio tipo asmeniniai duomenys ir kokiam tikslui bus renkami.

Suteikti duomenys bus apdorojami tol, kol bus pasiektas įsigijimo tikslas, nebent įstatymas nurodo kitaip.

Situacijoje, kuomet naudotojas formoje/klausimyne atskleidžia asmeninius duomenis trečiajam asmeniui, yra traktuojama, kad naudotojas turi tinkamą to asmens, kurio duomenis atskleidė, sutikimą.

Naudotojas gali peržiūrėti, taisyti ir papildyti bet kokius neteisingai ar nepilnai pateiktus asmeninius duomenis. Nepaisant to naudotojas gali bet kuriuo momentu paprašyti nutraukti savo asmeninių duomenų apdorojimą ir ištrinti duomenis. Tokio prašymo pateikimo forma yra nurodoma renkant tokius duomenis.

Mes pasiliekame sau teisę nerinkti, nestebėti ar netikrinti informacijos dėl svetainės lankytojo amžiaus ir nerinkti bet kokios kitos informacijos „Asseco“ svetainėse, kuri įgalintų „Asseco“ identifikuoti naudotoją (tame tarpe gavėją ir el. laiško adresatą, klausimyno apklausos dalyvį, svetainėse vykdomų konkursų dalyvį) kaip veiksnų asmenį.

Neveiksnūs asmenys negali pateikti užsakymų ar prenumeruoti svetainėse teikiamų paslaugų, nebent jų teisėti įgaliotiniai išreiškia tam sutikimą ir jeigu toks sutikimas yra pakankamas pagal taikomus teisės aktus.

Slapukų failai

„Asseco“ svetainėse naudojami slapukai (angl. cookies) ar kitos technologijos, turinčios panašias ar lygiavertes funkcijas kaip ir slapukai, pvz. informacija saugoma svetainės lankytojo galiniame įrenginyje. Slapukai yra automatiškai parsiunčiami ir naudojami svetainėse kiekvieno naudotojo galinio įrenginio prisijungimo metu.

Svetainėse naudojame slapukus, kad galėtume:

 • teikti paslaugas;
 • pritaikyti svetainių turinį galutiniams svetainių lankytojų įrenginiams, išsaugoti individualius naudotojo nustatymus ir optimizuoti svetainių naudojimą;
 • pagerinti saugumą, kontroliuojant pažeidimus naudojant svetaines;
 • gauti bendrą, anoniminę statistiką siekiant pagerinti svetainių funkcionalumą;
 • išsaugoti naudotojo sesiją, kuomet naudotojas jungiasi svetainėse, kad jam nereiktų iš naujo jungtis prie kiekvienos svetainės naudojant savo naudotojo vardą ir slaptažodį;
 • įgalinti naudoti pagrindinius svetainių funkcionalumus (pvz., išsaugoti aplankytus puslapius siekiant juos atkurti, kuomet naudotojas to pageidauja);
 • siekti reklamos ir rinkodaros tikslų pritaikant naudotojo pageidavimams „Asseco“ svetainėse ir kituose svetainėse reklamuojamą turinį.

Pastaba: slapukų failai jokiu būdu neleidžia identifikuoti naudotojo, apdoroti asmeninių duomenų ar atlikti konfigūravimo pakeitimų galutiniame naudotojo įrenginyje ar šių įrenginių programinėje įrangoje.

Būdami „Asseco“ svetainių dalis mes naudojame šių slapukų failų tipus:

 • sesijų slapukai failai (laikini) – saugomi naudotojo įrenginyje, kuomet svetainės yra naudojamos, t.y. iki kol atsijungiama, uždaroma svetainė ar uždaroma naudotojo naudojama naršyklė,
 • nuolatiniai slapukų failai – šie failai lieka naudotojo įrenginyje, iki kol pasibaigia jų gyvavimo ciklas (slapukams yra apibrėžiamas veikimo laikas) arba naudotojas juos pašalina.

Failų nustatymai yra individualūs kiekvienai interneto naršyklei. Verta paminėti, kad pasirinkimas pagal nutylėjimą yra leisti priimti slapukus. Tačiau kiekvienas naudotojas gali visiškai išjungti šį pasirinkimą arba iki tam tikro lygio apriboti slapukų priėmimą savo įrenginyje. Informuojame, kad tai gali įtakoti svetainių naudojimo patogumą ir nulemti nepilną ar nekorektišką daugumo svetainių atvaizdavimą. Kai kuriais atvejais yra galima nustatyti naršyklę taip, kad ji prašytų naudotojo sutikimo instaliuoti slapukų failus. Tai leidžia naudotojui kontroliuoti slapukų failus, bet gali sulėtinti naršyklę.

Tam, kad būtų lengviau valdyti slapukų failus, turėtų būti naudojamos pageidautinos naršyklės ir laikomasi instrukcijų:

Mobilieji įrenginiai:

Nepavykus pakeisti nustatymų dėl slapukų, jie bus instaliuoti naudotojo galutiniame įrenginyje, dėl ko „Asseco“ grupė saugos naudotojų informaciją jo galiniame įrenginyje ir turės priėjimą prie jo.

Nuorodos į kitų organizacijų svetaines

„Asseco“ svetainės gali turėti nuorodų į kitų organizacijų interneto svetaines. „Asseco Poland S.A.“ neturi įtakos šių organizacijų privatumo politikai ir nėra atsakinga už šią politiką.

Viešieji ryšiai ir rinkodara

Visa informacija, tame tarpe asmeniniai duomenys, kuriuos naudotojas suteikia „Asseco“ svetainėse, kuomet jis dalyvauja įvairiuose įvykiuose, kuriuos organizuoja „Asseco“ grupės įmonės gali būti naudojami rinkodaros ir viešųjų ryšių tikslais kaip dalis įvairių rinkodaros kampanijų, vykdomų „Asseco“ grupės įmonių, jeigu naudotojas su tuo sutinka. Naudotojo sutikimas kartu reiškia ir sutikimą gauti komercinę informaciją.

Įdarbinimas

„Asseco“ svetainės gali būti naudojamos pritraukti naujus darbuotojus, partnerius įmonei „Asseco Poland“ ar kitoms „Asseco“ įmonėms.  Asmeniniai duomenys, gauti tokiu būdu, naudojami įdarbinimo tikslais tik kaip dalis esamo ir būsimo įdarbinimo proceso. Pildydamas įdarbinimo formą naudotojas išreiškia savo sutikimą dalyvauti esamame ar būsimame įdarbinimo procese, vykdomame „Asseco“ grupės įmonės. Šis sutikimas galioja visiems dokumentams, kurie pateikti įdarbinimo proceso metu.

Informacijos teikimas klientams, partneriams

Asmeniniai duomenys ir informacija, pateikta per „Asseco“ svetaines, gali būti naudojama plėtoti ir valdyti „Asseco“ grupės įmonių verslo santykius su naudotoju, kuris atstovauja klientą ar partnerį. Ypač gali būti siunčiama komercinė, produktų, rinkodaros informacija arba informacija apie partnerių programas. „Asseco“ grupės įmonės pasilieka sau teisę teikti tokią informaciją kitiems susijusiems verslo subjektams, kad galima būtų teikti paslaugas ir apdoroti šią informaciją, jeigu ji yra prieinama.

Privatumo apsaugos ar asmeninių duomenų apsaugos klausimais kreipkitės: [email protected], tel. +48 17 888 55 55

Informacijos saugumo administratorius, atsakingas už duomenų apsaugą: „Asseco Poland S.A.“, 14 Olchowa Street, 35-322 Rzeszów, Lenkija