Pasirinkite regioną
lt
Draudimo sprendimai

Ne gyvybės draudimas

Ne gyvybės draudimo programinė įranga

Gilinamės į klientų tikslus ir jiems kylančias problemas, apibendriname sukauptas žinias, pasitelkiame geriausius pavyzdžius bei savo ilgametę patirtį ir kuriame arba pritaikome rinkoje išbandytus draudimo verslo valdymo sprendimus.

Ne gyvybės draudimo sprendimai:

DIS aprašymas

DIS - tai ypatingai lanksti ir konfigūruojama sistema, apimanti visas pagrindines ne gyvybės draudimo verslo valdymo funkcijas ir suteikianti naudotojams išskirtinę galimybę patiems kurti bet kokios rūšies ir norimo sudėtingumo draudimo produktus, įskaitant tarifų sistemas ir formules įmokoms, draudimo sumoms ir kitiems dydžiams skaičiuoti, vartotojo sąsajos dizainą duomenims įvesti, spausdintų dokumentų formas.

Pagrindinės DIS posistemės: draudimo produktų kūrimas, pardavimo kanalų bei draudimo sutarčių administravimas, blankų apskaita, žalų, perdraudimo, klientų, tarpininkų, skolininkų informacijos valdymas, ataskaitų kūrimas, sistemos administravimas. DIS – tai laiko ir klientų patikrintas draudimo verslo valdymo instrumentas, lengvai priderinamas prie kiekvienos draudimo įmonės individualių poreikių.

Oracle duomenų bazės pagrindu sukurta DIS sistema ir jos internetiniai sprendimai puikiai tinka draudimo kompanijoms, turinčioms platų pardavimo tinklą ir valdančioms didelius informacijos srautus. 

 DIS bukletas


Funkcionalumas

Informacinė sistema ne gyvybės draudimo bendrovėmsDIS - tai tarpusavyje susijusių funkcinių posistemių rinkinys, kuris apima visas pagrindines draudimo bendrovės veiklos sritis:

 • Produktų kūrimas: duomenų lentelės, naudotojo apibrėžti atributai, tarifai, formulės, verslo taisyklės, naudotojo funkcijos, poliso ir žalų ekrano formos, dokumentų spausdinimo formos.
 • Klientų duomenų valdymas.
 • Pardavimo kanalų administravimas: agentai, tarpininkai, komisiniai.
 • Draudimo sutarčių valdymas: pasiūlymas, sutarties registravimas, nutraukimas, sustabdymas, atnaujinimas.
 • Įmokų mokėjimų/ skolų kontrolė.
 • Žalų valdymas: žalos registravimas, išmokos rezervas, perdraudimas, žalos reguliavimo išlaidos, regresas.
 • Statistika.
 • Sistemos administravimo modulis: sistemos nustatymai, naudotojų ir jų teisių valdymas, klasifikatoriai, naudotojo veiksmų žurnalas, darbų valdymas.
 • Integracija su išorinėmis sistemomis: finansine sistema, savitarnos sprendimu, žalų reguliavimo sistema, Transporto priemonių draudikų biuru.
 • Automatinės užduotys (darbai).

Didelė dalis sistemos funkcijų gali būti tvarkoma pačios draudimo bendrovės.

Klientai:

 • „Ergo Lietuva“
 • „Ergo Latvija“
 • Balcia Insurance SE (Latvija)
 • BALTA AAS (Latvija)

Internetinių sprendimų aprašymas

 • Internetiniai pardavimo sprendimai
 • Klientų savitarnos svetainės
 • Kiti individualūs sprendimai

Visi sprendimai yra individualizuoti - t.y. pritaikyti prie konkrečios gyvybės draudimo bendrovės poreikių (draudimo sąlygų, skaičiavimų algoritmų, įvaizdžio elementų).

Funkcionalumas

Internetinis pardavimo modulis „DIS Sales”

„DIS Sales" yra skirtas draudimo kompanijos darbuotojams, priklausomiems ir nepriklausomiems draudimo tarpininkams.

Pagrindinės „DIS Sales” modulio funkcijos:

 • draudimo pasiūlymo formavimas (įskaitant įmokų skaičiavimą);
 • draudimo sutarčių sudarymas;
 • draudimo sutarties dokumentų spausdinimas;
 • automatinis polisų blankų numeravimas;
 • draudimo įmokų mokėjimų sekimas;
 • informacijos apie klientus suvedimas ir paieška;
 • paieška draudimo sutarčių (pasiūlymų ir registruotų polisų) sąraše naudojant įvairius filtrus;
 • naudotojo autentifikavimas.

Internetiniai sprendimai ne gyvybės draudimo bendrovėms„DIS Sales“ modulis padeda sudaryti bet kokios draudimo rūšies sutartis. Draudimo produktai ir sutarties dokumentų spausdinimo formos yra kuriamos pagal draudimo bendrovės poreikius.

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo atveju informacija į Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro centrinę duomenų bazę yra siunčiama ir gaunama realaus laiko režimu.

Rekomenduojamos naršyklės: „Mozilla Firefox“, „Safari“, „Internet Explorer“.

„DIS Sales” garantuoja saugų informacijos persiuntimą.

Modulio dizainą lengvai pritaikysime prie Jūsų bendrovės įvaizdžio elementų (spalvos, logotipai ir pan.).

Šis sprendimas ypač tinkamas naujai į rinką ateinančioms draudimo bendrovėms - jis suteikia galimybę draudimo bendrovei per labai trumpą laiką pradėti pardavinėti draudimo polisus.

Klientų savitarnos svetainės

Internetinės svetainės – patogus ir paprastas būdas suteikti klientams kuo daugiau paslaugų. Tai taupo ir draudimo bendrovės ir jos klientų laiką.

Mes galime sukurti individualų Jūsų poreikius atitinkantį sprendimą.

Klientų savitarnos sprendimai apima tokias funkcijas:

 • įvairių rūšių draudimo sutarčių sudarymas internetu ir apmokėjimas naudojantis internetine bankininkyste;
 • pranešimo apie draudiminį įvykį formos pildymas ir persiuntimas elektroniniu paštu draudimo bendrovei;
 • specialios registruoto naudotojo galimybės: sutarčių sąrašo peržiūra, sutarties dokumentų parsisiuntimas, įmokų peržiūra, eilinės įmokos apmokėjimas, žalų sąrašo peržiūra.

Visos funkcijos gali būti diegiamos nepriklausomai viena nuo kitos.

Draudimo produktai, dokumentų spausdinimo formos, pranešimo apie įvykius formos kuriami pagal individualius klientų užsakymus.

Dizainas pritaikomas prie draudimo bendrovės įvaizdžio elementų.

Kiti internetiniai sprendimai draudimo verslui

Klientui pageidaujant, gali būti kuriami ir kitokie individualūs sprendimai.

Informacinės sistemos „Draudimas“ aprašymas

Informacinė sistema „Draudimas"- draudimo verslo valdymo sistema, atitinkanti draudimo bendrovių poreikius tvarkant draudimo apskaitą, administruojant žalas, kaupiant ir efektyviai apdorojant informaciją apie sutartis su draudėjais, tarpininkais, perdraudikais. Tai yra draudimo bendrovių darbastalinė sistema, pasižyminti lankstumu, greičiu, galimybe atlikti visas draudimo verslo operacijas, išsamiomis statistinėmis bei analitinėmis ataskaitomis. SAP SQL Anywhere duomenų bazės pagrindu sukurta sistema yra nuolat papildoma naujomis funkcijomis bei programiniais moduliais atsižvelgiant į rinkos pokyčius bei klientų poreikius.

Informacinė sistema „Draudimas" gali būti integruojama su apskaitos ir verslo valdymo sistema „Saikas W", kas leidžia užtikrinti nuolatinį abipusį ryšį tarp įmonės draudimo ir buhalterinės apskaitos sistemų, duomenų vientisumą, mažinti darbo laiko sąnaudas. Sistema palaiko transakcijų vykdymą (duomenų importą, eksportą) ir su kitomis apskaitos ir verslo valdymo sistemomis.

Draudimo verslo valdymo sistema taip pat gali būti integruojama su IS „Draudimas“ internetiniais sprendimais: internetinių pardavimų sistema, draudimo savitarnos sistema (e-pardavimai) bei klientų savitarnos portalu.

Sistema "Draudimas" pasižymi ypatingu lankstumu tiek sistemos naudojimo, tiek administravimo atžvilgiu. Sistemoje realizuota daugiau nei 200 įvairių ataskaitų lietuvių, anglų, latvių, ispanų bei lenkų kalbomis. Dokumentus galima sudaryti ir apskaityti įvairiomis valiutomis.

Funkcionalumas ir savybės

Informacinė sistema Draudimas - draudimo apskaita, žalų administravimas, informacijos apie draudimo sutartis apdorojimas

Informacinė sistema Draudimas - didelis ataskaitų, užklausų įvykdymo greitis
 
 • Ne gyvybės, gyvybės draudimo pasiūlymų, polisų, prašymų draudimo sutarčiai sudaryti duomenų ir normatyvų įvedimas ir administravimas (įmokos automatinis skaičiavimas, polisų spausdinimas, apmokėjimas, nutraukimas, performinimas, sugadinimas ir kita);
 • Klientų duomenų įvedimas;
 • Ilgalaikiai, trumpalaikiai draudimo polisai;
 • Polisai juridiniams, fiziniams asmenims;
 • Kompleksinio draudimo polisai (kelios draudimo rūšys viename polise);
 • Polisai su galimybe apdrausti daugiau negu vieną draudimo objektą;
 • Draudimo sutarčių nutraukimo, performinimo, pratęsimo ir sugadinimo funkcijos;
 • Automatinio polisų pratęsimo funkcija;
 • Automatinis transporto priemonių verčių nustatymas;
 • Automatinis nekilnojamojo turto verčių nustatymas;
 • Apmokėjimų įvedimas;
 • Sąskaitų - priminimų išrašymo, siuntimo bei administravimo modulis;
 • Automatinis skolų dengimas pagal banko išrašą;
 • Tiesioginio debeto sutartys ir apskaita;
 • Automatinis priminimų siuntimas draudėjams el. paštu apie besibaigiančius polisus;
 • Elektroninių dokumentų ir procesų administravimo sistema;
 • Dokumentų PDF kopijų (polisų, pranešimų apie žalos eigą ir pan.) saugojimas ir peržiūra;
 • Integracija su privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA) draudimo sistema (ryšys su Lietuvos, Latvijos, Lenkijos draudikų biurų informacinėmis sistemomis);
 • TPVCA draudimo sutartys ir liudijimai: paprastoji, grupinė sutartys, pasienio sutartis, žalia korta;
 • CRM - komunikacijos su klientais administravimo modulis (komunikacijos registravimas, administravimas, užduotys sistemos vartotojams, automatinai priminimai);
 • Automatinis draudimo įmokos paskaičiavimas tarifikavimo sistemos pagalba (lengvai konfigūruojamos tarifų lentelės, per 50 skirtingų tarifikavimo parametrų);
 • Skolų valdymo modulis (pranešimų apie nesumokėtas įmokas generavimas);
 • Informacijos apie skolininkus perdavimas skolų išieškojimo biurams, skolininkų administravimo informacinėms sistemoms;
 • Komisinio atlyginimo apskaita, komisinių sąnaudų paskirstymas pagal pasirašytas įmokas;
 • Priedų prie atlyginimo apskaita;
 • Tiesioginio draudimo techninių atidėjinių, uždirbtų įmokų, komisinio atlyginimo skaičiavimas, analizė ir valdymas nacionaline bei užsienio valiuta;
 • Automatinis valiutų kursų importas iš nacionalinio banko;
 • Draudimo įmokų skaičiuoklės sąsaja su draudimo brokerių sistemomis;
 • Įvykių registracija, žalų (įvykio bylos, akto, tyrimo dokumentų įvedimas) apskaita ir analizė, regreso apskaita, regreso mokėjimų skolų analizė ir valdymas;
 • Integracija su žalų sąmatų sudarymo sistemomis;
 • Užduočių modulis administruojant įvykius, žalų limitų tikrinimas, įvykių aktų tvirtinimo perdavimas;
 
 
 • Perdraudimo apskaitos modulis;
 • Prisiimto perdraudimo apskaitos modulis;
 • Draudimo polisų blankų apskaita (blankų pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, sugadinimas, grąžinimas ir pan.);
 • Draudimo apskaitos duomenų jungimas prie buhalterinio balanso duomenų (Didžiosios knygos), duomenų jungimo auditas;
 • Pinigų plovimo prevencijos modulis;
 • Rizikos akumuliacijos pagal apdrausto objekto adresą paskaičiavimas;
 • Draudimo sumų, nuolaidų taikymo, išmokų už žalas limitavimo pagal atskiras naudotojų ir draudėjų grupes modulis;
 • Nuolaidos taikymo komiso sąskaita modulis;
 • Kliento lojalumo, draudimo objekto drausmingumo skaičiavimas pagal Užsakovo pateiktas formules, daugybę rodiklių su galimybe nustatyti kiekvieno rodiklio palyginamąjį svorį;
 • Nepageidaujamų (padidintos rizikos) asmenų ir draudimo objektų registracija ir draudimo apribojimai jiems;
 • Draudimo veiklos kaštų apskaitos ir analizės modulis;
 • Statistinės ataskaitos Lietuvos draudimo priežiūros komisijai, Draudikų biurui;
 • Interaktyvių ataskaitų paruošimas, analizės duomenų grafinio atvaizdavimo formos pasirinkimas, grafikų-diagramų spausdinimas;
 • Apribojimai dėl duomenų peržiūros pagal vartotojų pavaldumą, hierarchiją (skirtingų skyrių ar įmonių (tarpininkų) darbuotojai gali matyti tik savo skyriaus ar įmonės duomenis);
 • Duomenų eksportas iš duomenų peržiūrėjimo langų, ataskaitų į EXCEL, PDF, dBase, HTML ir kitus formatus, paskaičiuotų ataskaitų išsaugojimas PSR formatu;
 • Didelis ataskaitų, užklausų įvykdymo greitis (1 mln. draudimo polisų 1000 puslapių ataskaitos formavimo laikas - iki 3 minučių);
 • Naudotojo darbo su duomenimis auditas (kas, kada įvedė arba koregavo duomenis);
 • Sistemos naudotojo veiksmų apribojimo valdymas;
 • Galimybė prisegti išorinius dokumentus (pvz. prisegama nuotrauka, lentelė ar kitas dokumentas);
 • Galimybė sistemos administratoriui suvienodinti perteklinius duomenis (besidubliuojančius subjektus, draudimo objektus, klasifikatorius);
 • Sistemos daugiakalbiškumas (lietuvių, anglų, latvių, ispanų, lenkų kalbos, galimybė pridėti kitas kalbas).,
 

Klientai:

 • BTA Baltic Insurance Company (Vienna Insurance Group)
 • Compensa Vienna Insurance Group
 • If P&C Insurance AS

Internetinių pardavimų sistema

Internetinė „Draudimo" sistema klientų aptarnavimo procesui suteikia lankstumo ir patogumo: draudimo bendrovės darbuotojas, įgaliotas atstovas ar tarpininkas klientą gali apdrausti bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu. Sistema užtikrina duomenų ir programos apsaugą, vartotojams suteikiant atskirus slaptažodžius bei skirtingas teises informacijai įvesti, peržiūrėti, koreguoti. Duomenims apsikeisti naudojami šifravimo algoritmai, kurie užtikrina persiunčiamos informacijos apsaugą. 

Sistemos funkcionalumas

 
 • Draudimo sutarčių (polisų) sudarymas (automatinis įmokos paskaičiavimas pagal suvestus duomenis, draudimo pasiūlymo, poliso spausdinimas, įrašymas į duomenų bazę);
 • Privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA) draudimo sistema (ryšys su Lietuvos, Latvijos, Lenkijos draudikų biurų informacinėmis sistemomis);
 • PVCA draudimo sutartys ir liudijimai: paprastoji, grupinė sutartys, pasienio sutartis, žalia korta;
 • Klientų duomenų įvedimas;
 • Ilgalaikiai, trumpalaikiai draudimo polisai;
 • Polisai juridiniams, fiziniams asmenims;
 • Kompleksinio draudimo polisai (kelios draudimo rūšys viename polise);
 • Draudimo sutarčių nutraukimo, performinimo, pratęsimo ir sugadinimo funkcijos;
 • Automatinio polisų pratęsimo funkcija;
 • Automatinis transporto priemonių verčių nustatymas;
 • Automatinis nekilnojamojo turto verčių nustatymas;
 • Draudimo dokumentų blankų numerių tikrinimas pagal blankų apskaitos principus;
 • Elektroninių dokumentų ir procesų administravimo sistema;
 • Sąskaitų paruošimas ir spausdinimas;
 • Apmokėjimų įvedimas;
 • Tarpininkų komiso apskaita;
 • Sistemos naudotojo veiksmų apribojimo valdymas;
 
 
 • Draudimo sumų, nuolaidų taikymo, išmokų už žalas limitavimo pagal atskiras naudotojų ir draudėjų grupes modulis;
 • Skirtingo pobūdžio draudimo ataskaitų formavimas ir ataskaitų duomenų eksportas į EXCEL, PDF, HTML formatus;
 • Duomenų bazėje saugomų duomenų (draudimo sutarčių, draudėjų) paieška pagal kliento laisvai parinktus parametrus;
 • Apribojimai dėl duomenų peržiūros pagal vartotojų pavaldumą, hierarchiją - skirtingų skyrių ar įmonių (tarpininkų) darbuotojai gali matyti tik savo skyriaus ar įmonės duomenis;
 • Greita ir patogi polisų ir apmokėjimų duomenų eksporto procedūra importui į draudimo brokerių apskaitos sistemas;
 • Žalų registravimas;
 • Elektroninių laiškų išsiuntimas;
 • Išorinių dokumentų prisegimas prie poliso;
 • Dokumentų PDF kopijų saugojimas ir peržiūra;
 • Komunikacijos su klientais administravimo modulis (komunikacijos registravimas, administravimas, užduotys sistemos vartotojams, automatiniai priminimai);
 • Kliento lojalumo, draudimo objekto drausmingumo skaičiavimas pagal Užsakovo pateiktas formules, daugybę rodiklių, su galimybe nustatyti kiekvieno rodiklio palyginamąjį svorį;
 • Nepageidaujamų (padidintos rizikos) asmenų ir draudimo objektų registracija ir draudimo apribojimai jiems.
 

Draudimo savitarnos sistema (e-pardavimai)

Draudimo savitarnos sistema draudimo bendrovės klientui leidžia savarankiškai internetu įsigyti draudimo polisą bet kuriuo paros metu ir bet kurioje vietoje, tokiu būdu taupant laiką bei gaunant papildomą nuolaidą. Draudimo savitarnos sistema yra lengvai integruojama su bet kuria draudimo informacine sistema.

Draudimo savitarnos sistemoje dažniausiai realizuojamas šių draudimo rūšių polisų pardavimas:

 • Draudimo savitarnos sistematransporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA) draudimas;
 • kelionių draudimas;
 • namų turto (nekilnojamo turto, kilnojamo turto, civilinės atsakomybės) draudimas;
 • kompleksinis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA) ir Savanoriškas transporto priemonių (Kasko) draudimas  - numatyta galimybė vienu metu įsigyti abiejų rūšių polisus;
 • kompleksinis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA), Keleivių draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir Vairuotojo pažymėjimo praradimo draudimas - numatyta galimybė vienu metu įsigyti visų trijų rūšių polisus;
 • draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.

Sistemos funkcionalumas

 • Klientas nurodo duomenis, reikalingus draudimo įmokai apskaičiuoti;
 • TPVCA draudimo atveju yra kreipiamasi į Draudikų Biurą ir gaunami duomenys apie norimą drausti transporto priemonę;
 • Apskaičiuojama ir parodoma draudimo įmoka ar keli įmokų variantai (pagal skirtingas draudimo sąlygas);
 • Klientas nurodo papildomus duomenis, būtinus draudimo polisui sudaryti;
 • Klientas apmoka polisą pageidaujamu mokėjimo būdu: elektroninės bankininkystės sistemomis ar atliekant apmokėjimą "Lietuvos spauda", "Rkiosk" kioskuose, "Maxima" kasose, atliekant apmokėjimą grynais pinigais bet kuriame Lietuvos banke;
 • Automatiškai pagrindinėje draudimo bendrovės informacinėje sistemoje sukuriamas draudimo polisas (TPVCA draudimo atveju - sutartis ir liudijimas);
 • Klientui išsiunčiamas el. laiškas su draudimo polisu PDF formatu;
 • Klientui sugeneruojamas nuolaidos kodas (vienkartinis / daugkartinis), kurį jis gali panaudoti įsigydamas kitą polisą savitarnos sistemoje;
 • Galimybė taikyti nuolaidą lojaliems klientams, kliento reitingo, drausmingumo skaičiavimas pagal draudėjo draudimo portfelį;
 • Nepageidaujamų klientų blokavimas (pagal asmens kodą, transporto priemonės valstybinį numerį ar kliento IP adresą).

Draudimo klientų savitarnos portalas

Draudimo klientų savitarnos portalas yra skirtas draudimo bendrovės klientams (draudėjams). Jie internetu prisijungę prie klientų savitarnos portalo gali sudaryti ir/arba peržiūrėti savo draudimo polisus, jų galiojimą, pradelstas/artėjančias įmokas, atlikti apmokėjimus, pratęsti draudimo polisus, registruoti žalas bei stebėti žalų sureguliavimo eigą. 

Portalo funkcionalumas

 • Saugi ir efektyvi klientų autorizacijos sistema - kiekvienam klientui suteikiamas vartotojo vardas ir slaptažodis;
 • Jungiantis prie klientų savitarnos portalo kiekvienam prisijungimui yra papildomai generuojamas antras slaptažodis, kurį klientas gauna SMS žinute;
 • Kliento autorizacija per jo pasirinkto banko el. bankininkystės sistemą;
 • Kiti autorizacijos būdai;Draudimo klientų savitarnos portalas - draudimo paslaugos
 • Pateikiamas kliento (draudėjo) sudarytų polisų sąrašas;
 • Konkretaus poliso duomenų peržiūra;
 • Tiesioginio debeto sutarčių peržiūra;
 • Užregistruotų žalų sąrašas;
 • Konkrečios žalos duomenų peržiūra;
 • Galimybė pratęsti besibaigiančius draudimo polisus;
 • Skolų/ eilinių įmokų apmokėjimas kliento pasirinktu būdu;
 • Pranešimo apie įvykį užpildymas turimam polisui su automatiniu žalos dokumento sukūrimu pagrindinėje draudimo bendrovės informacinėje sistemoje;
 • Dažniausiai užduodami klausimai, specialūs pasiūlymai klientams ir pan;
 • Draudimo klientų savitarnos portalas lengvai integruojamas su trečių šalių informacinėmis sistemomis.