Pasirinkite regioną
lt

Projektai

Dirbdami su gerai žinomais ir aukštus reikalavimus keliančiais klientais per 30 metų esame sukaupę sėkmingos projektinės patirties. Imamės sudėtingų, vienų didžiausių Lietuvoje IT projektų. Esame sukaupę didelės ir neįkainojamos patirties vykdant tarptautinių fondų finansuojamus projektus. Žemiau yra pateikti keli reprezentaciniai projektų pavyzdžiai.


Dokumentų valdymas

Bankai

Dokumentų valdymo sistema Lietuvos bankui
SEB banko dokumentų valdymo sistema

Prekybos sektorius

Dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ diegimas ir priežiūra „Akropolis group", Koncerne SBA

Viešasis sektorius

Bendra viešojo sektoriaus dokumentų valdymo sistemai (DBSIS)
Dokumentų informacijos ir veiklos procesų valdymo IS (DIVIS) LR Vyriausybei
Dokumentų valdymo informacinė sistema Policijos departamente ir įstaigose
Dokumentų valdymo ir archyvavimo sistema Ignalinos atominei elektrinei
Dokumentų valdymo sistema Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje
Dokumentų valdymo sistemos diegimas ir plėtra Krašto apsaugos sistemoje
DVS „Avilys“ su el. parašo funkcionalumu Teisingumo ministerijoje
DVS „Avilys“ suderintuvų sukūrimas ir diegimas savivaldybėse
E-demokratijos paslaugos Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose
Elektroninio archyvo informacinė sistema (EAIS)
Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo valdymo sistema
Kauno miesto savivaldybės administracijos el. viešųjų paslaugų portalas
Kultūros paveldo departamento dokumentų valdymo sistema
Panevėžio m. savivaldybės dokumentų valdymo sistema
Valstybinės energetikos inspekcijos informacinė sistema (VEI IS)
VMI darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistema
Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema

Sprendimai bibliotekoms

Bibliotekos

Integrali virtuali bibliotekų informacinė sistema
Interaktyvios elektroninės paslaugos viešosiose bibliotekose
Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS)
Lietuvos mokslo ir studijų el. dokumentų informacinė sistema (eLABa)
Literatūros klasikos kūrinių perkėlimo į el. erdvę taikomoji PĮ (e-klasika)
Pažangių bibliotekos elektroninių paslaugų sistema (el. leidiniai skaitytojui)
Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra
Virtualios istorinės Lietuvos (LDK) informacinė sistema
VU Karjeros centro biblioteka

Archyvai

Informacinė sistema „Lietuvos archyvų fondo sąvadas”
Lietuvos dokumentinio kino internete informacinė sistema (e-kinas)

Muziejai

Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS)
LIMIS plėtra ir el. paslaugos „E-gidas" sukūrimas

Finansų valdymas

Viešasis sektorius

Biudžeto ir finansų valdymo sistema Klaipėdos m. savivaldybėje
Biudžeto ir finansų valdymo sistema LR Prezidentūroje
Biudžeto ir finansų valdymo sistema Vilniaus m. savivaldybėje
Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo IS Nacionalinei teismų administr.
Finansų ministerijos finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema
Programų parengimo ir biudžeto sudarymo IS Krašto apsaugos ministerijai
Švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldžių institucijų finansų valdymo ir apskaitos IS
Tauragės raj. savivaldybės strateginio planavimo, finansų valdymo sistema
Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema
Viešojo sektoriaus finansų valdymo sistema Ūkio ministerijoje
Žemės administravimo informacinė sistema (ŽAIS)

Draudimo sprendimai

Draudimo bendrovės

Gyvybės draudimo informacinė sistema „Mandatum Life Insurance Baltic”
Gyvybės draudimo verslo valdymo IS GDIS „PZU Lietuva gyvybės draudimui"
Gyvybės draudimo verslo valdymo sistema „SEB gyvybės draudimui”
Ne gyvybės draudimo verslo valdymo IS DIS „Balva AAS" ir „Balta AAS"
Ne gyvybės draudimo verslo valdymo IS DIS „Ergo Lietuvai”
Ne gyvybės draudimo verslo valdymo IS DIS „PZU Lietuvai"
Pensijų fondų valdymo sistema „Danske Capital investicijų valdymui”
Transporto priemon. valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo IS

Švietimo įstaigos

Mokomosios draudimo ir banko informacinės sistemos Vilniaus kolegijoje

Infrastruktūros paslaugos

Bankai

Infrastruktūros įrangos tiekimas ir diegimas Citadele bankui

Viešasis sektorius

Informacinių mainų ir el. pašto sistemos modernizavimas („Lietuvos geležinkeliai")
Infrastruktūros įrangos tiekimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai
Specializuota techninė ir programinė įranga nacionaliniam audiovizualinio paveldo skaitmeninimo centrui sukurti
Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) duomenų centrų įrangos atnaujinimas

Kitos individualios sistemos

Vidaus ir užsienio reikalai

Lietuvos migracijos informacinė sistema (MIGRIS)
Elektroninių paslaugų informacinė sistema (EPIS) Migracijos departamente
Integrali administracinių paslaugų informacinė sistema (IAPS)
Integruota baudžiamojo proceso informacinė sistema (IBPS)
IS „Infostatyba“ elektroninių paslaugų sukūrimas
Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro modernizavimas
Kaliningrado tranzito geležinkeliu dokumentų informacinė sistema (FRTD IS)
Konsulinių procedūrų valdymo sistema (KPVS)
LR Seimo II rūmų plenarinių posėdžių informacinė sistema
Muitinės vieno langelio sistema (VLS) ir Muitinės leidimų sistema (MLS)
Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos (N.SISII) plėtra
Nacionalinės Šengeno IS ir Vizų IS (II kartos) diegimo konsultavimo darbai
Nacionalinės vizų informacinės sistemos (N.VIS) plėtra
Ne maisto produktų rinkos priežiūros IS RIPRIS
Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų registras
Pirmosios kartos Šengeno informacinė sistema (SIS1+)
Šengeno šalių informacinė ieškomų objektų sistema
Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros IS INFOSTATYBA
Teisės aktų informacinė sistema (e-Seimas)
Teisės aktų registro (TAR) modernizavimas ir plėtra
Teisės aktų registro (TAR) sukūrimas
Valstybės ir savivadybių institucijų administr. paslaugų perkėlimas į el. terpę
Valstybės registrų sąrašo (registro) duomenų bazė
Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registras
Viešųjų ir administracinių paslaugų portalas ir analitinė IS (PASIS)
Žmogaus audinių ir organų donorų bei recipientų registras

Švietimas

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema AIKOS
Lietuvos švietimo informacinė sistema IS MOKYKLA
Mokyklos nelankančių vaikų programinė įranga
Mokyklos valdymo informacinė sistema (MVIS)
Studentų registro programinė įranga
Vilniaus miesto interaktyvios mokyklos informacinė sistema (IMIS)

Aplinkosauga ir geoinformatika

Aplinkosauginės informacijos el. paslaugų plėtra
Integrali aplinkos informacijos valdymo sistema (ICISEM)
Lietuvos erdvinės informacijos (LEI) portalo naujos el. paslaugos
Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros sistema (LGII)

Transportas

IS SKAITIS kortelių išdavimo komponento konstravimas ir diegimas
Kelių transporto el. paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistema (eLTSA)
Kelių transporto informacinė sistema (KELTRA)
Techninių apžiūrų informacinė sistema (TAIS)
Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos sistema (VEKTRA)