Pasirinkite regioną
lt

Nacionalinės vizų informacinės sistemos plėtros projektas (2015)

UAB „Asseco Lietuva“ pasirašė sutartį su Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vykdyti tęstinį Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos (N.VIS) plėtros projektą.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos Išorės sienų fondo lėšomis. Projekto vertė 258 577 EUR, iš kurių Europos Bendrijos įnašas sudaro 75 % (pagal Išorės sienų fondo 2013 m. metinės programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. ISF13/3.3.2-4.4 „Nacionalinės vizų informacinės sistemos vystymas“), o likusi dalis finansuojama iš nacionalinio biudžeto.

Plačiau apie projektą

Projekto tikslas –  modernizuoti N.VIS ir Užsieniečių registro Vizų modulį (UR VM) taip, kad jie atitiktų Centrinės vizų informacinės sistemos (C.VIS) keliamus reikalavimus, taip pat sudaryti technines sąlygas vykdyti sklandų Lietuvos Respublikos atstovybių ir vizų tarnybų prijungimą prie C.VIS pagal Europos Komisijos patvirtintą laipsninio pasaulio regionų prijungimo prie C.VIS tvarką.

Projekto reikšmė - projekto metu bus išplėstas elektroninio prašymo modulio, leidžiančio išorės paslaugų teikėjams bei užsienio šalių piliečiams elektronine forma pateikti prašymą vizai gauti, funkcionalumas, modernizuota N.VIS ir UR VM programinė įranga įgyvendinant duomenų mainus tarp elektroninio prašymo svetainės ir UR VM sistemų, toliau tobulinama N.VIS sistema, išlaikant jos suderinamumą su naujausiomis C.VIS sistemos versijomis bei pakeičiant paraiškos gyvavimo ciklo tvarką, UR VM papildytas galimybe patiems N.VIS sistemos naudotojams kurti naujas ataskaitas pagal iš anksto aprašytus duomenų rinkinius, konsultuojami modernizuotos programinės įrangos naudotojai.

Pagal galiojančias taisykles, asmuo, net ir užpildęs elektroninį prašymą vizai gauti, turi atvykti į konsulinę įstaigą pokalbiui su konsuliniu pareigūnu, pateikti aibę jo kelionę ir pragyvenimo lėšas patvirtinančių dokumentų bei pateikti savo biometrinius duomenis. Tam, kad konsulinės įstaigos galėtų geriau organizuoti savo darbą elektroninio prašymo modulis bus papildytas nauju funckionalumu, leidžiančiu interesantams iš anksto rezervuotis atvykimo į vizų tarnybą laiką. Tokiu būdu konsulinė įstaiga galės geriau organizuoti savo darbo laiką, valdyti interesantų srautus, o asmenims, norintiems vykti į Lietuvą, bus sudaryta galimybė nebestovėti eilėse, o atvykus nurodytu laiku iškart patekti pas konsulinį pareigūną.

Lietuva, kaip ir kitos Šengeno valstybės, plėtoja nacionalinę vizų informacinę sistemą - pagal N.VIS naudotojų poreikius ir C.VIS veiklos pokyčius yra įgyvendinami visi reikalingi pakeitimai, prie C.VIS palaipsniui prijungiamos atstovybės, numatytu laiku atliekami bandymai su kitomis Šengeno šalimis-narėmis ir teikiamos reikalingos ataskaitos. Tai palengvina asmenų patikrinimą prie Europos Sąjungos  išorės sienų ir gerina saugumą Šengeno erdvės viduje.

Parengta 2015-06-23

Nuorodos:

  • Europos Komisijos interneto svetainė (www.europa.eu);
  • mokėjimo institucijos interneto svetainė (www.finmin.lt);
  • atsakingosios institucijos interneto svetainė (www.vrm.lt);
  • įgyvendinančios institucijos interneto svetainė (www.cpva.lt).