Pasirinkite regioną
lt
  • LT
  • EN
Spausdinti

Kuriama vieninga į šiuolaikinius vartotojų poreikius orientuota Užimtumo tarnybos informacinė sistema (UŽTIS) ir jos elektroninės paslaugos

Asseco kuria Užimtumo tarnybos informacinę sistemą UŽTIS ir jos elektronines paslaugas

2023 m. gruodį „Asseco Lietuva“ pasirašė sutartį su Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (UT) dėl Užimtumo tarnybos informacinės sistemos (UŽTIS) kūrimo, diegimo, palaikymo ir vystymo.

Poreikis naujai informacinei sistemai kilo įgyvendinant tarnybos skaitmeninę transformaciją, kurios tikslas - sukurti vieningą į šiuolaikinių vartotojų poreikius orientuotą, lanksčią, moderniomis informacinėmis technologijomis paremtą bei ergonominius rinkos standartus atitinkančią informacinę sistemą, įgalinančią teikti viešąsias elektronines paslaugas.

Per dvejus projekto metus numatoma sukurti ir įdiegti patogią, lengvai adaptuojamą besikeičiantiems teisės aktų ir darbo rinkos standartų reikalavimams sistemą, kuri leis teikti kokybiškas bendrąsias ir individualizuotas elektronines paslaugas išorės vartotojams, didinti darbuotojų, dirbančių su UT informacinėmis sistemomis darbo efektyvumą. Projekto apimtyje bus sukurtas elektroninių paslaugų portalas, kuriame vartotojai, naudodamiesi kompiuteriais ar išmaniaisiais įrenginiais, galės patogiai ir savarankiškai naudotis tarnybos teikiamomis paslaugomis 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę. O pritaikius procesų automatizavimo bei dirbtinio intelekto technologijas, bus galima greičiau ir tiksliau analizuoti duomenis bei jų pagrindu reaguoti į darbo rinkos pokyčius, paspartinti UT procesus, mažinti popierinių dokumentų naudojimą.

Projekto apimtyje planuojama modernizuoti tokius procesus, kaip darbo ieškančių asmenų aptarnavimas, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių organizavimas, tarpininkavimas darbdaviams įdarbinant, užsieniečių leidimų dirbti išdavimas ir sprendimų priėmimas, priemonių įgyvendinimo kontrolė.

Tikime, kad UŽTIS taps pagrindiniu paslaugų teikimo kanalu visiems darbo ieškantiems asmenims bei darbdaviams, maksimaliai skaitmenizuojančiu UT paslaugas, susijusias su užimtumo įgyvendinimo politika, apimančiu visas darbo ieškančiųjų socialines grupes, taip pat ir negalią turinčius asmenis.


Spausdinti