Pasirinkite regioną
lt

Nacionalinės vizų informacinės sistemos plėtros projektas (2014)

Išorės sienų fondas - External borders fund

UAB „Asseco Lietuva“ kartu su konsorciumo partnere UAB „Atea“ bei Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasirašė sutartį vykdyti tęstinį Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos (N.VIS) plėtros projektą.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos Išorės sienų fondo lėšomis. Projekto vertė 971.000 LTL, iš kurių Europos Bendrijos įnašas sudaro 75 % (pagal Išorės sienų fondo 2012 m. metinės programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. ISF12/3.3.2-4.3 „Nacionalinės vizų informacinės sistemos vystymas“), o likusi dalis finansuojama iš nacionalinio biudžeto.

Plačiau apie projektą

Projekto tikslas –  modernizuoti N.VIS ir Užsieniečių registro Vizų modulį (UR VM) taip, kad jie atitiktų Centrinės vizų informacinės sistemos (C.VIS) keliamus reikalavimus, taip pat sudaryti technines sąlygas vykdyti sklandų Lietuvos Respublikos atstovybių ir vizų tarnybų prijungimą prie C.VIS pagal Europos Komisijos patvirtintą laipsninį pasaulio regionų prijungimą prie C.VIS.

Projekto reikšmė - projekto vykdymo metu pagal C.VIS sistemos reikalavimus bus modernizuota N.VIS ir UR VM programinė įranga, sukurtas ir įdiegtas elektroninio prašymo modulis, leidžiantis išorės paslaugų teikėjams bei užsienio šalių piliečiams elektronine forma pateikti prašymą vizai gauti.

Prie C.VIS prisijungiant vis daugiau Lietuvos Respublikos vizų tarnybų ir šioms pradėjus dirbti su N.VIS numatomas ženklus vizų išdavimo tarnybų personalo laiko sąnaudų padidėjimas, kadangi tarnybos privalės atlikti papildomus veiksmus, reikalingus pirštų atspaudų biometrijai surinkti ir pan. Sklandžiai Lietuvos konsulinių tarnybų veiklai užtikrinti bus sukurta programinė įranga, leidžianti išoriniams paslaugų teikėjams bei vizų prašytojams elektroninio prašymo svetainėje suvesti anketinius duomenis, biometrinius identifikatorius (veido nuotrauką ir dešimt pirštų atspaudų) bei perduoti juos elektronine forma į UR VM.  Tokiu būdu gerinamas konsulinių įstaigų darbas, nes praktiškai eliminuojamas nemažai laiko reikalaujantis duomenų įvedimas į N.VIS.

Lietuva, kaip ir kitos Šengeno valstybės, plėtoja nacionalinę vizų informacinę sistemą - pagal N.VIS naudotojų poreikius ir C.VIS veiklos pokyčius yra įgyvendinami visi reikalingi pakeitimai, prie C.VIS palaipsniui prijungiamos atstovybės, numatytu laiku atliekami bandymai su kitomis Šengeno šalimis-narėmis ir teikiamos reikalingos ataskaitos. Tai palengvina asmenų patikrinimą prie Europos Sąjungos  išorės sienų ir gerina saugumą Šengeno erdvės viduje.

Parengta 2014-06-17

Nuorodos:

  • Europos Komisijos interneto svetainė (www.europa.eu);
  • mokėjimo institucijos interneto svetainė (www.finmin.lt);
  • atsakingosios institucijos interneto svetainė (www.vrm.lt);
  • įgyvendinančios institucijos interneto svetainė (www.cpva.lt).