Pasirinkite regioną
lt

Nacionalinės vizų informacinės sistemos plėtros projektas (2013)

UAB „Asseco Lietuva“ kartu su konsorciumo partnere bei Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įvykdė tęstinį Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos (N.VIS) plėtros projektą.


Projektas finansuojamas Europos Komisijos Išorės sienų fondo lėšomis. Projekto vertė 1.379.400 LTL, iš kurių Europos Bendrijos įnašas sudaro 75 % (pagal Išorės sienų fondo 2011 m. metinės programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. ISF11/3.3.2-4.3 „Nacionalinės vizų informacinės sistemos vystymas“), o likusi dalis finansuojama iš nacionalinio biudžeto.

Projekto pradžia 2013 m. balandis, pabaiga 2013 m. birželis.

Plačiau apie projektą

Projekto tikslas – vykdyti sklandų Lietuvos Respublikos atstovybių ir vizų tarnybų prijungimą prie Centrinės vizų informacinės sistemos (C.VIS) pagal Europos Sąjungos patvirtintą laipsninį regionų prijungimą prie C.VIS, taip pat modernizuoti Užsieniečių registro vizų modulį bei N.VIS sistemą taip, kad jie atitiktų naujausius Centrinės vizų informacinės sistemos keliamus reikalavimus bei prisijungus prie C.VIS sistemos konsultuoti šios sistemos naudotojus.

Projekto reikšmė – prisijungimas prie C.VIS sistemos suteikia galimybę visoms Šengeno erdvės valstybėms centralizuotai gauti informaciją apie visus prašymus įvažiuoti į Šengeno erdvę vizai gauti, vizų prašančius asmenis, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti sprendimus. Taip pat, kiekvienos Šengeno šalies pasienio tarnybos galės tikrinti ne tik savo šalies vizų tarnybų išduotas vizas, bet ir kitų šalių išduotas Šengeno vizas.

Projekto metu pagal C.VIS sistemos reikalavimus modernizuota N.VIS programinė įranga, prie C.VIS prijungta Lietuvos Respublikos ambasada Didžiojoje Britanijoje, stabiliam ir efektyviam N.VIS darbui užtikrinti atnaujinta techninė įranga, N.VIS sistema perkelta į naująją techninę įrangą ir išbandytas jos veikimas, N.VIS pritaikyta prie pasikeitusių naudotojų poreikių bei parengta darbui su naujos kartos konsultacijų tarp valstybių narių vizų išdavimo klausimais sistema „VISMail“.

Lietuva neatsilieka nuo kitų Šengeno valstybių plėtodama nacionalinę vizų informacinę sistemą - pagal Europos Komisijos grafikus yra įgyvendinami visi reikalingi pakeitimai, prie C.VIS palaipsniui prijungiamos atstovybės, numatytu laiku atliekami bandymai su kitomis šalimis-narėmis ir teikiamos reikalingos ataskaitos. Tai palengvina asmenų patikrinimą prie Europos Sąjungos  išorės sienų ir gerina saugumą Šengeno erdvėje.

Parengta 2013-06-14

Nuorodos:

  • Europos Komisijos interneto svetainė (www.europa.eu);
  • mokėjimo institucijos interneto svetainė (www.finmin.lt);
  • atsakingosios institucijos interneto svetainė (www.vrm.lt);
  • įgyvendinančios institucijos interneto svetainė (www.cpva.lt).