Pasirinkite regioną
lt

Elektroninio archyvo informacinės sistemos (EAIS) kūrimo, diegimo ir mokymo paslaugos

Kartu su konsorciumo partnerėmis bei Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba (seniau - Lietuvos archyvų departamentas) įvykdėme Elektroninio archyvo informacinės sistemos (EAIS) kūrimo, diegimo ir mokymo paslaugų projektą.

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis. Projekto vertė 4.299.130 LTL, iš kurių Europos Bendrijos įnašas sudaro 85 %, o likusi dalis finansuota iš nacionalinio biudžeto.

Projekto pradžia 2010 m. kovas, pabaiga – 2011 m. rugsėjis.

Plačiau apie projektą

Projekto tikslai – sukurti integralią atvirą informacinę sistemą, skirtą priimti ir saugoti Nacionalinio dokumentų fondo (NDF) elektroninius dokumentus, užtikrinti teisėtą prieigą prie saugomų dokumentų IT ir ryšių priemonėmis, efektyviai administruoti NDF ir teikti elektronines paslaugas.

Projekto reikšmė - EAIS sistema apima dokumentų ir duomenų kaupimą, tvarkymą, apskaitą bei teikimą, elektroninių dokumentų perdavimą į valstybės archyvus bei jų saugojimą, užtikrinant el.dokumentų vientisumą, autentiškumą, konfidencialumą bei galimybę naudoti juos ilgą ar neribotą laiką, saugomų elektroninių dokumentų paiešką ir pateikimą IT ir ryšių priemonėmis, prašymų archyvams išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus pateikimą ir pažymų ar dokumentų patvirtintų kopijų išdavimą elektronine forma, laisvai prieinamų oficialių el.dokumentų sudarymo, pasirašymo elektroniniu parašu, peržiūros ir tikrinimo programinių priemonių teikimą, statistinių duomenų apie kaupiamus dokumentus kaupimą, analizę ir apdorojimą.

El. archyvas pritaikytas saugoti daugiau nei 10 mln. įvairių duomenų objektų.

Galimybė naudoti el.dokumentus ilgą ar neribotą laiką užtikrinama transformuojant jų turinį į ilgalaikiam saugojimui skirtus turinio formatus (PDF/A formatas) bei peržiūrai internete skirtus vaizdo formatus (PNG ir JPEG formatai), kurie ateityje bus reguliariai peržiūrimi ir atnaujinami El.dokumentų fiziniu išsaugojimu rūpinsis du geografiškai nutolę elektroninio archyvo duomenų centrai (vienas Vilniuje, kitas Šiauliuose). Realizuotas aktyvaus duomenų centro duomenų atsarginis kopijavimas į rezervinį duomenų centrą, saugojimo laikmenas ir galimybė perjungti sistemos veiklą sutrikus kurio nors duomenų centro darbui.