Pasirinkite regioną
lt
  • LT
  • EN
Spausdinti

Startavo baudžiamųjų bylų elektroninių paslaugų portalas e-byla.lt

Nuo 2022 m. kovo 21 d. pradėjo veikti Baudžiamųjų bylų elektroninių paslaugų portalas (e-byla.lt), sukurtas vykdant Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos (IBPS) programinės įrangos modernizavimo ir diegimo paslaugų teikimo sutartį.

Baudžiamųjų bylų elektroninių paslaugų portale (EPP) teikiamos elektroninės paslaugos, leidžiančios ikiteisminio tyrimo dalyviams atlikti veiksmus, susijusius su ikiteisminiu tyrimu, pvz. išsikviesti ikiteisminiame tyrime dalyvaujantį asmenį, susipažinti su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga ir užsakyti jos kopijas, pasirašyti pateiktus dokumentus elektroniniu parašu, informuoti apie ikiteisminio tyrimo sprendimus ir įvykius, teikti papildomą, su ikiteisminiu tyrimu susijusią, informaciją ir prašymus, skundus, susijusius su ikiteisminio tyrimo procesu, valdyti su ikiteisminiu tyrimu susijusius mokėjimus. Portalas prisideda prie to, kad būtų mažinamas popierinių dokumentų naudojimas, mažinamos laiko sąnaudos, skirtos dokumentams spausdinti ir siųsti registruotu paštu, mažinama rankinio darbo, reikalingo skaitmeninant popierinius dokumentus, efektyviai perduodama informacija, prašymai, šaukimai ir kiti duomenys ikiteisminiame tyrime dalyvaujantiems asmenims, efektyvinamas pats ikiteisminio tyrimo procesas. EPP užtikrina saugų informacijos ir paslaugų prieinamumą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Portalas yra integruotas su IBPS sistema, VIISP (Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma), TEISIS (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos informacine sistema) ir advokatų registru. Integracijos sudaro galimybes portale vienareikšmiškai identifikuotiems naudotojams gauti aktualią informaciją apie ikiteisminį tyrimą,  kuriame jie dalyvauja, susirašinėti su ikiteisminio tyrimo tyrėju, teikti naujus procesinius dokumentus ir/arba skundus dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo. Tokiu būdu yra taupomas tiek tyrėjo, tiek asmens laikas, naudojama naujausia informacija. Integracija su advokatų registru leidžia advokatams nuotoliniu būdu susipažinti su bylos medžiaga, teikti procesinius dokumentus dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų.

Projekto metu apmokyta daugiau kaip 1000 naudotojų vietoje planuotų 500.

Baudžiamųjų bylų elektroninių paslaugų portalas e-byla.lt - el. paslaugos, susijusios su ikiteisminiu tyrimu


Spausdinti