Pasirinkite regioną
lt
  • LT
  • EN
Spausdinti

Muitinės sistemos išplėstos naujomis funkcijomis

„Asseco Lietuva“ kartu su partneriu „Asseco Poland S.A.“ baigė vykdyti Muitinės departamento Vieno langelio sistemos (VLS) ir Muitinės leidimų sistemos (MLS) kūrimo bei plėtros projektą. Šiuo metu metu VLS ir MLS sistemos yra įdiegtos gamybinėje aplinkoje ir teikiamos šių sistemų priežiūros paslaugos. VLS ir MLS sistemos yra Muitinės informacinės sistemos (MIS) posistemiai, skirti teikti elektronines paslaugas vieno langelio principu. Pagrindinės VLS ir MLS funkcijos: muitinės leidimų išdavimas, informacijos, susijusios su importo, eksporto ir tranzito formalumais, pateikimas išoriniam naudotojui ir muitinės deklaracijų pateikimas per vieną prieigos tašką, duomenų mainai su MIS posistemiais bei išorinėmis informacinėmis sistemomis.

Pagrindinis projekto uždavinys – taikant modernius duomenų ir informacijos kaupimo, analizės, valdymo ir mainų metodus bei priemones kurti, plėtoti VLS ir MLS, papildyti jas naujomis funkcijomis ir galimybėmis, užtikrinti nepertraukiamą, stabilų ir efektyvų šių sistemų veikimą, atliekamų funkcijų atitikimą ES ir LR teisės aktams bei muitinės veiklos reikalavimams ir suderinamumą su kitais MIS posistemiais bei išorinėmis informacinėmis sistemomis.

VLS ir MLS kūrimo bei plėtros projekto metu buvo: patobulintas funkcionalumas, leidžiantis iš VLS portalo naudotojams pasiekti Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) ir Nacionalinė tranzito kontrolės sistemos (NTKS) kliento portalus bei leisiantis pateikti asmeniui skirtus pranešimus; sukurtas funkcionalumas, leidžiantis per VLS portalą gauti prieigą prie kitų, ne VLS apimtyje sukurtų muitinės elektroninių paslaugų; taip pat sukurtas funkcionalumas, skirtas valdyti muitinės elektronines paslaugas VLS portale; atnaujintos ir sukurtos naujos funkcijos duomenų mainams su MIS posistemiais, kitomis muitinės ir išorinėmis informacinėmis sistemomis; pertvarkytas VLS išorinių naudotojų autorizavimo ir autentifikavimo funkcionalumas; sukurta MLS, kurios priemonėmis asmenys gali teikti prašymus muitinės leidimams gauti.
 
 „Asseco Lietuva“ specializuojasi vieno langelio sistemų kūrimo srityje nuo 2011 metų.  Tarp įdomesnių vykdytų projektų paminėtini: LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba, Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema (ŽPDRIS), Viešųjų ir administracinių paslaugų portalo ir analitinė informacinė sistema (PASIS), Integrali administracinių paslaugų informacinė sistema (IAPS), „Vieno langelio“ informacinės sistemos sukūrimas/ tobulinimas keliose savivaldybėse.

Muitinės vieno langelio sistema


Spausdinti