Pasirinkite regioną
lt
  • LT
  • EN
Spausdinti

Modernizuota Lietuvos nacionalinė vizų informacinė sistema - LR atstovybės ir vizų tarnybos prijungiamos prie centrinės vizų informacinės sistemos

UAB „Asseco Lietuva“ kartu su konsorciumo partnere bei Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įvykdė tęstinį Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos (N.VIS) plėtros projektą.

UAB „Asseco Lietuva“ kartu su konsorciumo partnere bei Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įvykdė tęstinį Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos (N.VIS) plėtros projektą.

Projekto tikslas – vykdyti sklandų Lietuvos Respublikos atstovybių ir vizų tarnybų prijungimą prie Centrinės vizų informacinės sistemos (C.VIS) pagal Europos Sąjungos patvirtintą laipsninį regionų prijungimą prie C.VIS, taip pat modernizuoti Užsieniečių registro vizų modulį bei N.VIS sistemą taip, kad jie atitiktų naujausius Centrinės vizų informacinės sistemos keliamus reikalavimus bei prisijungus prie C.VIS sistemos konsultuoti šios sistemos naudotojus.

Prisijungimas prie C.VIS sistemos suteikia galimybę visoms Šengeno erdvės valstybėms centralizuotai gauti informaciją apie visus prašymus įvažiuoti į Šengeno erdvę vizai gauti, vizų prašančius asmenis, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti sprendimus. Taip pat, kiekvienos Šengeno šalies pasienio tarnybos galės tikrinti ne tik savo šalies vizų tarnybų išduotas vizas, bet ir kitų šalių išduotas Šengeno vizas.

Projekto metu pagal C.VIS sistemos reikalavimus modernizuota N.VIS programinė įranga, prie C.VIS prijungta Lietuvos Respublikos ambasada Didžiojoje Britanijoje, stabiliam ir efektyviam N.VIS darbui užtikrinti atnaujinta techninė įranga, N.VIS sistema perkelta į naująją techninę įrangą ir išbandytas jos veikimas, N.VIS pritaikyta prie pasikeitusių naudotojų poreikių bei parengta darbui su naujos kartos konsultacijų tarp valstybių narių vizų išdavimo klausimais sistema „VISMail“.

Lietuva neatsilieka nuo kitų Šengeno valstybių plėtodama nacionalinę vizų informacinę sistemą - pagal Europos Komisijos grafikus yra įgyvendinami visi reikalingi pakeitimai, prie C.VIS palaipsniui prijungiamos atstovybės, numatytu laiku atliekami bandymai su kitomis šalimis-narėmis ir teikiamos reikalingos ataskaitos. Tai palengvina asmenų patikrinimą prie Europos Sąjungos išorės sienų ir gerina saugumą Šengeno erdvėje.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos Išorės sienų fondo lėšomis. Projekto vertė 1.379.400 LTL, iš kurių Europos Bendrijos įnašas sudaro 75 % (pagal Išorės sienų fondo 2011 m. metinės programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. ISF11/3.3.2-4.3 „Nacionalinės vizų informacinės sistemos vystymas“), o likusi dalis finansuojama iš nacionalinio biudžeto.

Daugiau informacijos:
Albertas Šermokas
UAB „Asseco Lietuva” generalinis direktorius
Tel. (8 5) 210 24 00

Informatikos ir ryšių departamento
prie LR vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus pavaduotojas Raimundas Malaiška
Tel. (8 5) 271 71 76


Spausdinti