Pasirinkite regioną
lt
  • LT
  • EN
Spausdinti

Modernizuojama VRIS duomenų centrų įranga

2020 m. liepą „Asseco Lietuva“ pasirašė sutartį su Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) duomenų centrų įrangos atnaujinimo. Projekto tikslas - atnaujinti techniškai pasenusią įrangą, didinti vidaus reikalų informacinių išteklių bei ryšių technologijų patikimumą, našumą ir prieinamumą 24x7 režimu. Projektas finansuojamas valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos Vidaus saugumo fondo lėšomis.

Šios sutarties apimtyje „Asseco Lietuva“ teikia specializuotą techninę įrangą, skirtą modernizuoti VRIS pagrindinio ir rezervinio duomenų centro komponentus. Projekto metu sklandesniam sistemos darbui užtikrinti tiekiamos duomenų saugyklos, ugniasienės ir tinklo įranga.  Duomenų saugyklų atnaujinimo poreikis yra susijęs su duomenų kiekio didėjimu dėl naujų ES reglamentų.  Įrangą planuojama įdiegti iki 2020 metų galo.

Pagrindinės VRIS funkcijos yra tvarkyti informaciją vykdant Vidaus reikalų ministerijos (VRM) uždavinius viešojo saugumo ir informacinės visuomenės srityse, tenkinti fizinių ir juridinių asmenų teisėtus poreikius gauti VRIS tvarkomus duomenis, informuoti visuomenę apie VRM reguliavimo srities įstaigų veiklą ir teikti elektronines viešąsias paslaugas. Sistemoje valdomi Lietuvos valstybės ir žinybiniai registrai bei informacinės sistemos.

„Asseco Lietuva“ specializuojasi didelio atsparumo gedimams infrastruktūros projektavimo ir diegimo srityje nuo 2010 metų. Tarp įdomesnių pastaruoju metu vykdytų projektų paminėtinas Lietuvos centrinio valstybės archyvo projektas, kurio metu kartu su partneriais diegėme specializuotą E-kinas techninę ir programinę įrangą, skirtą sukurti nacionalinį audiovizualinio paveldo skaitmeninimo kompetencijos centrą, taip pat sukūrėme IVPK valstybės debesijos infrastruktūrą.


Spausdinti