Pasirinkite regioną
lt
  • LT
  • EN
Spausdinti

Modernizuojama informacinė sistema E-kinas ir plėtojamos el. paslaugos

2019 m. gruodį „Asseco Lietuva“ pasirašė sutartį su Lietuvos centriniu valstybės archyvu (LCVA) dėl informacinės sistemos „Lietuvos dokumentinis kinas internete (E-kinas)“ modernizavimo paslaugų. Šio projekto tikslas – modernizuoti informacinės sistemos E-kinas veiklą, sukuriant ir plėtojant jos pagrindu veikiančias pažangias elektronines paslaugas bei įsteigiant nacionalinį audiovizualinio paveldo skaitmeninimo kompetencijų centrą. Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamą projektą planuojama baigti iki 2021 metų pabaigos.

Sutartis apima suskaitmenintų kino filmų aprašymo, valdymo, saugojimo, pateikimo bei LCVA teikiamų el. paslaugų vartotojams modernizavimą: autorių turtinių teisių turėtojų/administratorių leidimo naudoti gavimas, aukštos raiškos kino skaitmeninės kopijos užsakymas ir/arba tiesioginė transliacija, „stop kadro“ skaitmeninės nuotraukos užsakymas ir gavimas, virtualios parodos/kolekcijos ar asmeninės galerijos kūrimas ir kt. Modernizuotos programinės priemonės ir sprendimai leis plėtoti prieigą prie E-kinas saugomų skaitmenintų audiovizualinio paveldo objektų bei keistis informacija su kitomis informacinėmis sistemomis.

Šis projektas įgalins teikti vartotojams patogesnes el. paslaugas, nereikalaujančias papildomo tiesioginio vartotojų bendravimo su LCVA, gerinti skaitmeninio kultūros paveldo pasiekiamumą ir matomumą, kuris ugdytų Lietuvos gyventojų kultūrines kompetencijas, užtikrinti kultūros paveldo pagrindu kuriamą elektroninių paslaugų ir produktų įvairovę, jų prieinamumą, mažinti paslaugų teikimo kaštus, geriau panaudoti naujas technologijas (duomenų mainai su kitomis sistemomis, turinio pasiekiamumas mobiliaisiais įrenginiais, filmų prieinamumas žmonėms su klausos ar regos negalia ir pan.).

E-kinas sistema (www.e-kinas.lt) sukurta 2011-2012 m. vykdyto projekto “Lietuvos dokumentinio kino internete sistemos sukūrimas” metu. Tai suskaitmenintas Lietuvos dokumentinio kino archyvas, kuris sudaro sąlygas išsaugoti ir skleisti internete Lietuvos centriniame valstybės archyve sukauptą dokumentinio kino paveldą.

„Asseco Lietuva“ nuo 2010 metų kuria sprendimus, susijusius su kultūros paveldo objektų skaitmeninimu, jų saugojimu ir pateikimu vartotojams. Tarp daugybės kitų projektų įmonė sukūrė Virtualią elektroninio paveldo informacinę sistemą (VEPIS), apimančią ir Lietuvių literatūros klasikos kūrinius elektroninėje erdvėje (E-klasika), Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS), Lietuvos dokumentinio kino internete informacinę sistemą (E-kinas), Virtualios istorinės Lietuvos (LDK) informacinę sistemą.

E-kinas kultūros paveldo skaitmeninimas - Asseco


Spausdinti