Pasirinkite regioną
lt
  • LT
  • EN
Spausdinti

Modernizuojama Elektroninio archyvo informacinė sistema ir kuriamos naujos el. paslaugos

2019 m. gruodį „Asseco Lietuva“ pasirašė sutartį su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba dėl  Elektroninio archyvo informacinės sistemos (EAIS) modernizavimo paslaugų . Šio projekto tikslas – modernizuoti EAIS bei sukurti elektronines paslaugas: „Skaitmeninė skaitykla“, „Genealogija“ ir „Asmenvardžių archyvas“. Planuojama užbaigti projektą iki 2021 metų pabaigos.

Šiuo projektu siekiama modernizuoti ir plėtoti sukurtus sprendimus pritaikant EAIS priimti įvairių formatų elektroninius dokumentus (pasirašytus kvalifikuotu el. parašu) bei skaitmenines kopijas (pagal atnaujintas el. dokumentų specifikacijas), užtikrinant jų valdymą ir ilgalaikį saugojimą. Projekto apimtyje bus kuriama vieninga prieiga prie valstybės archyvų informacijos šaltinių, sukuriant interaktyvias elektronines paslaugas: „Skaitmeninė skaitykla“, „Genealogija“ ir „Asmenvardžių archyvas“, kurios  prieinamos visuomenei, verslui ir kitoms suinteresuotoms valstybės archyvų informacijos naudotojų grupėms (archyvams, valstybės archyvuose saugomų dokumentų ir informacijos naudotojams, asmenims, teikiantiems genealoginių tyrimų paslaugas, bažnyčių parapijoms, vyskupijoms ir kt.). 

Šiuo metu valstybės archyvuose yra apie 23.000 fondų, kuriuos sudaro apie 51.000 apyrašų ir apie 105 mln. bylų. Per metus archyvų sistemos įstaigos gauna apie 30 tūkst. asmenų prašymų išduoti faktus patvirtinančius dokumentus, aptarnaujama apie 4 tūkst. skaitytojų, kuriems išduodama apie 240 tūkst. bylų.

EAIS sistema sukurta 2010-2011 vykdyto projekto “Elektroninio archyvo informacinės sistemos sukūrimas” metu. Tai integrali sistema, skirta priimti ir saugoti Nacionalinio dokumentų fondo (NDF) elektroninius dokumentus, užtikrinti teisėtą prieigą prie saugomų dokumentų IT ir ryšių priemonėmis, efektyviai administruoti NDF ir teikti elektronines paslaugas.

„Asseco Lietuva“ specializuojasi dokumentų valdymo ir jų archyvavimo srityje nuo 1993 metų.  Jos sukurta dokumentų ir procesų valdymo sistema „Avilys“ įdiegta daugybėje viešojo sektoriaus ir privačių organizacijų, tarp jų Ignalinos atominėje elektrinėje, Vilniaus m. savivaldybėje ir kitose savivaldybėse, daugumoje ministerijų, VMI, SBA koncerne, Akropolis grupėje.


Spausdinti