Pasirinkite regioną
lt
  • LT
  • EN
Spausdinti

MIGRIS informacinė sistema padeda susidūrus su migracijos iššūkiais

2021 metais Lietuva susidūrė su naujais migracijos iššūkiais ir smarkiai išaugusiu migracijos prašymų skaičiumi. Šiems prašymams tvarkyti buvo reikalingas efektyvus įrankis ir tam patalkino 2019 metais Migracijos departamento užsakymu pradėta kurti Lietuvos migracijos informacinė sistema MIGRIS, kuri startavo 2021 metais. Sistema buvo kuriama keliais etapais, kurių diegimo tempą pakoregavo padidėjęs poreikis naudotis sistema sparčiai besikeičiančioje migracijos aplinkoje.

UAB „Asseco Lietuva“ sukurta ir šiuo metu plėtojama sistema MIGRIS susideda iš išorinio portalo www.migracija.lt ir vidinės migracijos sistemos, kurių darnus darbas prisideda prie efektyvių Migracijos departamento sprendimų.

Jau nuo 2019 m. spalio mėn. MIGRIS portale užsienio piliečiai gali rezervuotis vizitui į Migracijos departamento teritorinius skyrius ir elektroniniu būdu pateikti prašymus gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje. 2021 m. el. paslaugų skaičius buvo praplėstas - užsieniečiai gali teikti prašymus gauti leidimą gyventi LR, lietuvių kilmę patvirtinančius dokumentus, atkurti LR pilietybę, gauti pabėgėlio kelionės dokumentą ir kt. Taip pat galima pateikti prašymą e.Rezidento statusui gauti, kuris įgalina užsienietį naudotis Lietuvos Respublikoje nuotoliniu būdu teikiamomis paslaugomis. Šiais metais planuojama paleisti ir gyvenamosios vietos deklaravimo funkcionalumą.

LR piliečiai portale gali teikti pranešimus apie prarastus dokumentus ir gauti informacijos apie galiojančius savo bei nepilnamečių vaikų dokumentus, pranešti apie kitos šalies pilietybės įgijimą, peržiūrėti informaciją apie turimus bei gaminamus dokumentus, sumokėti valstybės rinkliavą už paslaugas ir kt.

Ūkio subjektai gali pranešti apie pasikeitusius įdarbinto užsienio šalies piliečio duomenis, pateikti prašymą įtraukti į patvirtintų įmonių sąrašą ir kt. Sistemoje gali būti teikiami tarpininkavimo raštai dėl nacionalinės ar Šengeno vizos gavimo, leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo, darbdavio ar darbo funkcijos pas tą patį darbdavį pakeitimo.

Vidinė migracijos sistema skirta palengvinti Migracijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Policijos departamento ir kitų institucijų darbą. Sukurti nauji ir modernizuoti esami procesai. Prašymų nagrinėjimą ypatingai palengvino MIGRIS integracijos su kitomis sistemomis ir svarbiausiais Lietuvos registrais. Visa informacija dabar yra pasiekiama iš vienos MIGRIS sistemos. Apie priimtus sprendimus interesantai informuojami el. paštu ir išorinio portalo paskyroje.

MIGRIS padeda lengviau administruoti ir vykdyti prašymų nagrinėjimą. Sutrumpėjo sprendimų priėmimo terminai. Efektyvesnė vizitų rezervacija leido sumažinti eiles Migracijos padaliniuose. Per 2021 metus Migracijos departamentas vieno langelio principu suteikė konsultacijų beveik pusei milijono interesantų, išdavė piliečiams daugiau kaip 457 tūkst. asmens tapatybės kortelių ir pasų bei beveik 56 tūkst. leidimų gyventi užsieniečiams Lietuvoje.

Siekiant didinti migracijos procesų valdymo efektyvumą ateityje numatoma plėsti jau egzistuojančias MIGRIS funkcijas, sąsajas bei sistemos modulius. Numatoma integruoti MIGRIS su šiuo metu kuriama bendra Europos Atvykimo-išvykimo sistema (AIS), kuri leis efektyviai apsikeisti duomenimis su kitomis Europos šalių sistemų duomenimis apie atvykstančius ir išvykstančius užsieniečius. Diegiamas interesų Lietuvoje turinčių užsieniečių (ILTU) modulis, kuris palengvins užsieniečių duomenų apsikeitimą tarp Lietuvos institucijų ir registrų.

Džiaugiamės galėdami savo patirtimi ir sprendimais prisidėti prie vienos iš svarbiausių Lietuvos informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo.

 Lietuvos migracijos informacinė sistema MIGRIS - el. paslaugos


Spausdinti