Pasirinkite regioną
lt
 • LT
 • EN
Spausdinti

Kuriamos naujos virtualios kultūros paveldo sistemos elektroninės paslaugos

2019 m. rugpjūtį „Asseco Lietuva“ pasirašė sutartis su Lietuvos nacionaline M. Mažvydo biblioteka dėl Virtualios kultūros paveldo informacinės sistemos (VEPIS) modernizavimo ir portalo www.epaveldas.lt vystymo, kurias planuojama įvykdyti per dvejus metus. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis.

VEPIS sistema buvo sukurta 2006-2008 metais vykdyto Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos kūrimo projekto metu. Nuo 2010 metų teiktos sistemos plėtros paslaugos. VEPIS tikslas - informacinių technologijų priemonėmis centralizuotai kaupti, tvarkyti ir viešinti Lietuvos atminties institucijų skaitmenintus kultūros paveldo objektus bei jų metaduomenis ir suteikti prieigą prie kitų Lietuvos atminties institucijų informacinėse sistemose kaupiamų skaitmenintų kultūros paveldo objektų, teikti el. paslaugas.

Sutarčių apimtyje modernizuojamas Lietuvos istorinių vietovardžių, asmenvardžių ir istorinės chronologijos tezauras (BAVIC), automatizuojant jo kūrimo ir naudojimo atminties institucijose procesus, taip pat kuriamos 9-ios naujos elektroninės paslaugos:

 1. Skaitmeninio turinio susiejimas su geografine vieta;
 2. Skaitmeninio turinio valdymas;
 3. „Vieno langelio“ paslauga;
 4. Skaitmeninio turinio analizės ir tyrimų vykdymas;
 5. Personalizuotos virtualios parodos;
 6. Kūrinio statuso ir licencijavimo sąlygų pateikimas;
 7. Muzikos iš natų grojimas;
 8. Žemėlapių pateikimas;
 9. Virtualios ir papildytos realybės ekspozicijos.

Modernizavimo projektu siekiama padaryti portalą www.epaveldas.lt pagrindiniais Lietuvos kultūros paveldo elektroniniais vartais. Modernizuoti skaitmeninimo ir turinio publikavimo procesai turėtų sudaryti galimybę našiau ir kokybiškiau saugoti ir pristatyti visuomenei suskaitmenintą kultūros paveldo turinį.

„Asseco Lietuva“ specializuojasi bibliotekų procesų valdymo srityje nuo 1997 metų. Tarp daugybės kitų projektų įmonė sukūrė Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS) bei vieningą prieigą prie LIBIS bibliotekų teikiamų elektroninių paslaugų – portalą www.ibiblioteka.lt, leidžiantį vieningu skaitytojo pažymėjimu naudotis visų viešųjų šalies bibliotekų paslaugomis, o bibliotekoms padedantį paprasčiau valdyti veiklos procesus bei teikti elektronines paslaugas bibliotekų naudotojams.


Spausdinti