Pasirinkite regioną
lt
  • LT
  • EN
Spausdinti

Kuriamos naujos Lietuvos erdvinės informacijos portalo elektroninės paslaugos

UAB „Asseco Lietuva" pasirašė sutartį su „GIS-Centru" naujoms Lietuvos erdvinės informacijos portalo elektroninėms paslaugoms sukurti. Bendra sutarties vertė - daugiau kaip 2 mln. litų.


2013 m. vasarį UAB „Asseco Lietuva“ pasirašė sutartį su Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centru „GIS-Centras" dėl naujų Lietuvos erdvinės informacijos (LEI) portalo el. paslaugų sukūrimo. Bendra sutarties vertė - daugiau kaip 2 mln. litų. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas - sukurti šias viešąsias elektronines paslaugas, kurios LEI portalo (www.geoportal.lt) naudotojams suteiktų kokybiškai naujas geografinės informacijos panaudojimo galimybes: erdvinių duomenų valdymas internete, matavimo duomenų atitikties Georeferencinio pagrindo kadastro (GRPK) duomenims patikrinimas, sutikimų valstybinėje žemėje tiesti susisiekimo komunikacijas, tinklus ir statyti statinius teikimas, žemės fondo analizė ir vertinimas.

Inovatyviausia projekto dalis – erdvinių duomenų valdymo internete elektroninė paslauga, kuri leis naudoti unifikuotus LEII išteklius sprendžiant su geografinės informacijos kaupimu ir apdorojimu susijusius viešojo administravimo uždavinius, naudotojams bendradarbiauti kuriant ir skelbiant naujus geografinius duomenis. Teikiant šią paslaugą planuojama plačiai įtraukti įvairias visuomenės grupes į teminių geografinių duomenų naudojimą. Projektu sukurtomis elektroninėmis paslaugomis planuojama perkelti matavimo duomenų atitikties GRPK duomenims patikrinimo bei sutikimų valstybinėje žemėje tiesti susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus teikimo viešąsias paslaugas į elektroninę erdvę.

Projekto pagrindinė vertė – skirtingų technologinių sprendimų (LEI portalo, INSPIRE portalo, GRPK priemonių) sujungimas LEII sistemoje.

Projektas planuojamas baigti 2014 metų antrą ketvirtį.


Spausdinti