Pasirinkite regioną
lt
  • LT
  • EN
Spausdinti

Kuriamos naujos IS "Infostatyba" elektroninės paslaugos

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos užsakymu UAB „Asseco Lietuva" modernizuoja IS „Infostatyba" ir kuria pažangias el. paslaugas, susijusias su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra.


2013 m. spalį UAB „Asseco Lietuva“ pasirašė sutartį su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija dėl IS „Infostatyba" modernizavimo paslaugų, sukuriant naujas elektronines paslaugas. Bendra sutarties vertė - daugiau kaip 3 mln. litų. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.

Projekto tikslas - modernizuojant IS „Infostatyba“ sukurti ir įdiegti pažangias (bendradarbiavimo lygiu teikiamas) elektronines paslaugas, susijusias su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra.

IS „Infostatyba“ paskirtis – tvarkyti (rinkti, kaupti, apdoroti) duomenis apie statybos būklę ir statybos valstybinę priežiūrą bei teikti susijusią informaciją ir viešas paslaugas visuomenei.

Šio modernizavimo projekto metu kuriamos 25-ios naujos el. paslaugos, kurios bus teikiamos „vieno langelio“ principu interneto svetainėje www.planuojustatyti.lt, kaip įvairių leidimų, pritarimų, specialiųjų reikalavimų išdavimas.

Projekto metu realizuojami duomenų mainai su LR institucijų IS bei registrais, diegiamas pasirašymo el. parašu funkcionalumas. IS naudotojams sukurtos mobilios aplikacijos sudarys galimybę operatyviau ir patogiau pranešti apie savavališkas statybas ir sekti jų pateiktų prašymų nagrinėjimo eigą.

Šiuo projektu siekiama tobulinti gyventojams ir verslo subjektams teikiamų viešųjų ir administravimo paslaugų prieinamumą statybos srityje ir gerinti jų kokybę (siekiama, kad vidutinis su statyba susijusio dokumento gavimui sugaištamas laikas sutrumpėtų apie 60%).

Projektas planuojamas baigti 2015 metų pirmą ketvirtį.

 

 


Spausdinti