Pasirinkite regioną
lt
  • LT
  • EN
Spausdinti

Kuriamos baudžiamojo proceso informacinės sistemos el. paslaugos

2019 m. lapkritį „Asseco Lietuva“, atstovaudama jungtinės veiklos partnerius, pasirašė sutartį su Informatikos ir ryšių departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos dėl Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos (IBPS) programinės įrangos modernizavimo. Šio projekto tikslas – sukurti ir įdiegti elektroninių paslaugų portalą, sukurti el. paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, dalyvaujantiems ikiteisminiame tyrime, pagal gyvenimo įvykį „Dalyvauju ikiteisminio tyrimo procese”. Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamą projektą planuojama baigti iki 2021 metų kovo.

Šio projekto metu bus sukurtos el. paslaugos „EP1. Ikiteisminio tyrimo procedūros vykdymas, iškviečiant tyrime dalyvaujantį asmenį“, „EP2. Susipažinimas su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga ir jos kopijų užsakymas“, „EP3. Informavimas apie ikiteisminio tyrimo sprendimus, įvykius“, „EP4. Papildomos, su ikiteisminiu tyrimu susijusios, informacijos teikimas“, „EP5. Prašymų, skundų, susijusių su ikiteisminio tyrimo procesu, teikimas“ ir „EP6. Su ikiteisminiu tyrimu susijusių mokėjimų valdymas“, kurios padės fiziniams ir juridiniams asmenims, dalyvaujantiems ikiteisminio tyrimo procese, turėti efektyvias priemones stebėti ikiteisminio tyrimo eigą, galimybę elektroniniu būdu pateikti ar gauti aktualią informaciją, elektroniniu būdu susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, mažinti popierines bylos apimtis, vienoje vietoje matyti visų ikiteisminių tyrimų, kuriuose asmuo dalyvavo, istorinius duomenis, el. būdu suformuoti mokėjimus ir po mokėjimo atlikimo automatiškai užfiksuoti tai patvirtinančius duomenis. Taip pat, ikiteisminio tyrimo subjektams bus mažinamas popierinių dokumentų skaičius, mažinamos laiko sąnaudos, skirtos dokumentams spausdinti ir siųsti registruotu paštu, mažinamos rankinio darbo, reikalingo skaitmeninant popierinius dokumentus, apimtys, efektyviai perduodama informacija, prašymai, šaukimai ir kiti duomenys ikiteisminiame tyrime dalyvaujantiems asmenims, efektyvinamas pats ikiteisminio tyrimo procesas.

Paslaugos bus teikiamos kuriamame Elektroninių paslaugų portale, kuris užtikrins informacijos saugą ir įgalins elektronines paslaugas, leidžiančias ikiteisminio tyrimo dalyviams atlikti veiksmus, susijusius su ikiteisminiu tyrimu.

IBPS sistema sukurta 2013-2015 vykdyto projekto “Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas” metu. Projekto metu sukurta vieninga integruota baudžiamojo proceso informacinė sistema, kurioje saugomi aktualūs baudžiamojo proceso duomenys. Tokiu būdu baudžiamojo proceso veiksmai perkelti į el. erdvę, taupomas dalyvių laikas, informacija pasiekiama greičiau, mažinamas klaidų skaičius bei užtikrinamas visapusiškas baudžiamojo proceso informacinis aprūpinimas. 2017-2018 metais teiktos sistemos plėtros paslaugos – sukurti nauji funkcionalumai, integracinės sąsajos, modulis didelės apimties video turiniui tvarkyti bei įrankiai video turiniui peržiūrėti.

Kuriamos baudžiamojo proceso informacinės sistemos el. paslaugos


Spausdinti