Pasirinkite regioną
lt
  • LT
  • EN
Spausdinti

Kuriamas nacionalinis audiovizualinio paveldo skaitmeninimo centras

2019 m. rugpjūtį „Asseco Lietuva“ pasirašė sutartis su Lietuvos centriniu valstybės archyvu dėl specializuotos techninės ir programinės įrangos tiekimo projekto „Informacinės sistemos E-kinas modernizavimas ir plėtra“ rėmuose. Šio projekto tikslas – modernizuoti informacinės sistemos E-kinas veiklą, sukuriant ir plėtojant elektronines paslaugas bei įsteigiant nacionalinį audiovizualinio paveldo skaitmeninimo kompetencijos centrą. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Šių sutarčių apimtyje „Asseco Lietuva“ kartu su parneriais teikia specializuotą techninę ir programinę įranga, skirtą sukurti nacionalinį audiovizualinio paveldo skaitmeninimo kompetencijos centrą, kuris koordinuos Lietuvos audiovizualinio paveldo skaitmeninimo, išsaugojimo ir prieigos internete užtikrinimo darbus. Projekto metu ilgalaikiam skaitmeninės medžiagos archyvavimui užtikrinti tiekiama beveik 5-ių petabaitų (5.000.000 gigabaitų) talpos ilgalaikio saugojimo įranga, taip pat diegiama suskaitmenintos audiovizualinės medžiagos restauratoriaus darbo vieta, audiovizualinės medžiagos skenuotojų ir IT specialistų darbo vietos, vaizdinės medžiagos spalvų koregavimo darbo vietos, teikiama kita specializuota techninė bei programinė įranga, skirta audiovizualinės medžiagos parengimui skaitmeninti, skaitmeninimui, skaitmeniniam apdorojimui, restauravimui, pažangių elektroninių paslaugų valdymui bei Nacionalinio audiovizualinio paveldo skaitmeninimo kompetencijų centro infrastruktūros užtikrinimui. Įrangą planuojama įdiegti iki 2019 metų galo.

E-kinas sistema (www.e-kinas.lt) sukurta 2011-2012 vykdyto projekto “Lietuvos dokumentinio kino internete sistemos sukūrimas” metu. Tai skaitmeninis Lietuvos dokumentinio kino archyvas, kuris sudaro sąlygas išsaugoti ir skleisti internete Lietuvos centriniame valstybės archyve sukauptą dokumentinio kino paveldą.

„Asseco Lietuva“ specializuojasi paveldo skaitmenizavimo srityje nuo 2010 metų. Tarp daugybės kitų projektų įmonė sukūrė Virtualią elektroninio paveldo sistemą (VEPS), Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS), Virtualios istorinės Lietuvos (LDK) informacinę sistemą, Lietuvių literatūros klasikos kūrinių elektroninėje erdvėje sistemą (E-klasika), leidžiančias suskaitmeninti ir viešai skelbti reikšmingą šalies kultūros paveldą.

E-kinas kultūros paveldo skaitmeninimas - Asseco


Spausdinti