Pasirinkite regioną
lt
  • LT
  • EN
Spausdinti

Kuriama vieninga Kelių transporto elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistema "eLTSA"

2020 m. rugsėjį „Asseco Lietuva“ pasirašė sutartį su Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) dėl vieningos Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo informacinės sistemos „eLTSA“ sukūrimo ir diegimo. Projekto tikslas – sukurti priemones teikti su kelių ir geležinkelių transporto sektorių veikla susijusias elektronines paslaugas ir taip mažinti paslaugų gavėjams tenkančią administracinę naštą, paslaugų teikimo kaštus bei paslaugų gavėjų patiriamas finansines ir laiko sąnaudas. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Sistemą planuojama įdiegti iki 2022 metų antrojo pusmečio.

Šio projekto metu bus sukurtos priemonės kurti, konfigūruoti, publikuoti ir teikti su kelių ir geležinkelių transporto sektorių veikla susijusias el. paslaugas, priemonės pažangiai konsultuoti ir informuoti paslaugų gavėjus, taip pat priemonės, skirtos gauti, saugoti, analizuoti ir perduoti kelių transporto priemonių techninius duomenis,  kurie reikalingi tiksliai, kokybiškai ir greitai patvirtinti transporto priemonės tipą, teikti techninės priežiūros paslaugas, taip pat kontroliuoti transporto priemonių remonto įmonių veiklą. eLTSA sistemoje bus galima užsisakyti naujas ir modernizuotas esamas el. paslaugas, susijusias su kelių ir geležinkelių transporto veika, kaip įvairių licencijų, sertifikatų, liudijimų bei kitų dokumentų išdavimas, geležinkelių riedmenų, infrastruktūros registravimas, teisių suteikimas dirbti vairuotoju ir daugybė kitų paslaugų. El. paslaugos padės norintiems Lietuvoje pradėti arba jau vykdantiems su kelių transportu susijusią veiklą elektroniniu būdu iš bet kurios ES šalies naujoje sistemoje gauti visas sistemoje teikiamas paslaugas ir informaciją anglų kalba. „Tikimės, kad kuriama eLTSA sistema padės perkelti į el. erdvę kuo daugiau su kelių transporto veikla susijusių paslaugų, padarys tas paslaugas patogesnes jų naudotojams bei padės didinti mūsų šalies konkurencingumą, kadangi elektroninės paslaugos taps paprasčiau ir greičiau prieinamos ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos Sąjungos paslaugų naudotojams“, - teigia LTSA direktorius Genius Lukošius.

„eLTSA“ tikslas - informacinių technologijų priemonėmis teikti su kelių ir geležinkelių transporto veikla susijusias administracines paslaugas, valdyti šių paslaugų duomenis ir susijusius elektroninius dokumentus, konsultuoti ir informuoti ūkio subjektus ir asmenis ir valdyti su tuo susijusius duomenis; valdyti ir tvarkyti kelių ir geležinkelių transporto priemonių techninių duomenų sąranką.

„Asseco Lietuva“ specializuojasi informacinių sistemų kūrimo transporto sektoriui srityje nuo 2003 metų.  Tarp įdomesnių vykdytų projektų paminėtini: Transporto priemonių techninės apžiūros duomenų mainų automatizavimas Estijos kelių administracijoje, Kelių transporto priemonių techninės apžiūros informacinė sistema (TAIS), Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo sistema „VEKTRA”, Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių personalizavimo ir apskaitos informacinė sistema (SKAITIS), Kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistema „KELTRA“.

 Kelių transporto elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistema „eLTSA“


Spausdinti