Pasirinkite regioną
lt
  • LT
  • EN
Spausdinti

Kuriama šiuolaikiška "Vilniaus vandenys" finansų valdymo ir klientų aptarnavimo sistema

Vilniaus vandenys finansų valdymo ir klientų aptarnavimo sistema

„Asseco Lietuva“ (dalyvaudama jungtinėje veikloje su „Alna Business“) pasirašė sutartį su UAB „Vilniaus vandenys“ dėl finansinės apskaitos, valdymo apskaitos, klientų aptarnavimo ir jiems teikiamų paslaugų informacinės sistemos (FAVAKA) sukūrimo ir diegimo paslaugų. „Vilniaus vandenys” yra didžiausia vandentvarkos įmonė Lietuvoje, teikianti geriamąjį vandenį ir tvarkanti nuotekas daugiau nei 560 000 gyventojų.

Projekto tikslas – optimizuoti finansinės apskaitos, valdymo apskaitos, klientų aptarnavimo ir jiems teikiamų visų paslaugų bei mokėjimo dokumentų pateikimo už paslaugas procesus, įdiegiant informacinę sistemą, leisiančią efektyviau organizuoti įmonės veiklą.

FAVAKA sistemą sudarys trys pagrindiniai moduliai: klientų aptarnavimas (CRM), sąskaityba (billing) ir finansinė apskaita, kurie padės valdyti klientų kreipinius, paslaugų teikimą, vartotojų prijungimus, marketingo veiksmus, visų paslaugų apskaitą ir atsiskaitymus, tvarkyti bendrąją, ilgalaikio turto, atsargų, pardavimų, atsiskaitymų ir pirkimų apskaitą bei atlikti analizę, kurti ataskaitas. Vienas įdomiausių sistemos kūrimo metu planuojamų klientų aptarnavimo modulio funkcionalumų – mobilioji aplikacija, veikianti „online“ ir „offline“ režimais, turinti piršto anstpaudo nuskaitymo funkcionalumą vietoje slaptažodžio, skambučio klientui galimybę ir kt. Projekto metu bus sukurtos integracinės sąsajos su įvairiomis vidinėmis ir išorinėmis sistemomis, kaip RC, VMI, Sodra, kt. Taip pat bus vykdomas duomenų į FAVAKA migravimas iš esamų informacinių sistemų.

FAVAKA sistemai numatyti griežti sistemos greitaveikos, plečiamumo, duomenų saugumo ir atstatymo reikalavimai.

Finansų valdymo sistemų kūrimo srityje dirbame jau daugiau kaip 20 metų. Esame sukūrę  Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą, Finansų ministerijos finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą, Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą, Biudžeto ir finansų valdymo sistema LR Prezidentūrai, Biudžeto sudarymo informacinę sistemą LR krašto apsaugos ministerijai, Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistemą  teismams ir daug kitų. Įmonė taip pat teikia sprendimus privačių įmonių buhalterinei bei darbo užmokesčio apskaitai.

Sutartis bus vykdoma iki 2026 m.


Spausdinti