Pasirinkite regioną
lt
  • LT
  • EN
Spausdinti

Centralizuojama Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema LIBIS

2019 m. spalį „Asseco Lietuva“ pasirašė sutartį su Lietuvos nacionaline M. Mažvydo biblioteka (LNB) dėl Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) modernizavimo, kuris truks iki 2020 metų pabaigos. Sutartis apima LNB ir kitų LIBIS naudojančių bibliotekų darbuotojams skirtų funkcionalumų modernizavimą, kurio metu siekiama:

  • sujungti Lietuvos bibliotekas į bendrą informacijos tinklą ir sukurti jungtinį LIBIS bibliotekų katalogą;
  • perkelti katalogavimo, komplektavimo, duomenų valdymo procesus į interneto terpę, sudarant korporatyvinio katalogavimo tinklą ir išnaudojant bendrus resursus;
  • užtikrinti duomenų apsaugą ir operatyvų duomenų atnaujinimą bei pateikimą;
    pritaikyti LIBIS naudotojo sąsają šiuolaikinėms technologijoms ir mobiliesiems įrenginiams;
  • sukurti tinklines paslaugas apsikeisti duomenims tarp LIBIS ir išorinių informacinių sistemų.

Modernizuota LIBIS sistema padės bibliotekoms mažinti išlaidas IT infrastruktūrai, didins LIBIS funkcionavimui reikalingų išteklių ir vieningų duomenų tvarkymo bei pateikimo skaitytojams efektyvumą, užtikrins kaupiamų duomenų saugumą ir sudarys sąlygas ateityje lengviau prijungti prie sistemos naujus komponentus ir naujas bibliotekas.

LIBIS buvo sukurta 1997-2011 metais. Nuo 2012 metų sistema nuolat plėtojama, teikiamos jos priežiūros paslaugos: sukurtas LIBIS bibliotekų skaitytojams pateikiamų/skolinamų elektroninių knygų skaityklių valdymas, sukurta integracija su Virtualia elektroninio paveldo informacine sistema (VEPIS), užtikrinanti prieigą prie lietuvių klasikos kūrinių bibliotekos elektroninėje erdvėje ir teikiant elektronines paslaugas, susijusias su į skaitykles įrašytų elektroninių knygų išdavimu, sukurtos pažangios bibliotekų teikiamos elektroninės paslaugos - per vieningą prieigą ir naudojantis įvairiais įrenginiais skolintis skaitytojams elektroninius leidinius Lietuvos bibliotekose, skaityti el. leidinius internetiniu režimu (angl. on-line), planuojamų išleisti elektroninių knygų fragmentų peržiūra, elektroninių leidinių gavimas iš leidėjų ir kt.


Spausdinti