Pasirinkite regioną
lt
  • LT
  • EN
Spausdinti

4 milijonus dokumentų policininkai sutvarkys dar greičiau

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir visoje Lietuvoje esančių policijos įstaigų pareigūnai netrukus dokumentus tvarkys dar greičiau ir efektyviau. Tai bus pasiekta vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektą „Dokumentų valdymo sistemos diegimas policijos įstaigose".

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Policijos departamentas) ir visoje Lietuvoje esančių policijos įstaigų pareigūnai netrukus dokumentus tvarkys dar greičiau ir efektyviau. Tai bus pasiekta vykdant  Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektą „Dokumentų valdymo sistemos diegimas policijos įstaigose".

Šiuo metu Policijos departamente ir  16 šalies policijos įstaigų dirba apie 12 tūkst. darbuotojų. Skaičiuojama, kad 250 šalies policijos raštinių kasmet gaunama ir išsiunčiama apie 4 mln. dokumentų.

Iki šiol didžioji  dalis dokumentų  tvarkymo procedūrų  policijos įstaigose vykdoma popieriniu būdu. Dokumentų registravimui naudojamas dokumentų registravimo posistemis, tačiau jis neužtikrina efektyvaus elektroninių dokumentų valdymo bei dokumentų srautų kontrolės. Jis taip pat neturi ir šiuo metu itin reikalingos elektroninio parašo galimybės.

„Esamas dokumentų srautų valdymo būdas neužtikrina bendro ir efektyvaus policijos dokumentų valdymo procesų organizavimo, bendros korespondencijos, pavedimų ir užduočių vykdymo kontrolės. Taip pat nesudaro galimybių operatyviai ir skaidriai teikti viešojo administravimo paslaugas gyventojams ir juridiniams asmenims, pagreitinti sprendimų priėmimą naudojantis dokumentų tvarkymo elektroniniu būdu privalumais", - teigia Policijos departamento Policijos informacijos valdybos viršininkas Artūras Kavolis.

2014 m. birželio 10 dieną buvo pasirašyta sutartis tarp Policijos departamento ir bendrovės „Asseco Lietuva" dėl dokumentų valdymo sistemos diegimo. Į bendrovės darbų sąrašą įeina detali analizė ir specifikavimas, sistemų suderinamumo analizė, projektavimas ir techninės architektūros parengimas, modernizuojamų ir kuriamų komponentų nustatymas, konfigūravimas ir kuriamų komponentų konstravimas, vidinis testavimas, pasirengimas visų komponentų priėmimo testavimui ir testavimo vykdymas, diegimas, sistemos vartotojų mokymai, bandomoji eksploatacija ir garantinė priežiūra. Sistema kuriama dokumentų ir procesų valdymo sistemos „Avilys" pagrindu. Tarp daugybės kitų funkcionalumų sistemoje yra įdiegta pasirašymo elektroniniu parašu galimybė.

„Ilgametė patirtis popierinių, skaitmeninių ir elektroninių dokumentų valdymo srityje bei anksčiau vykdyti panašūs projektai diegiant dokumentų valdymo sistemas jau daugiau nei dešimtmetį mūsų įmonės plėtojamos sistemos „Avilys" pagrindu leido sukaupti pakankamai patirties, kad ir šį projektą galėtume vykdyti sėkmingai. Tad nors keliami išties aukšti reikalavimai, o dėl organizacijos specifikos itin svarbus duomenų apsaugos faktorius privers pasukti galvą, neabejojame, kad projektą pavyks užbaigti laiku", - teigia viešųjų pirkimų konkursą laimėjusios bendrovės atstovas „Asseco Lietuva" generalinis direktorius Albertas Šermokas.

Dokumentų valdymo sistema bus projektuojama taip, kad užtikrintų efektyvų darbą su 20 mln. dokumentų (maždaug toks skaičius dokumentų susidaro per 5 metus).  Įdiegus dokumentų  valdymo sistemą  daugelyje veiklos  procesų  popierinius  dokumentus pakeis elektroniniai.

Projektui „Dokumentų valdymo sistemos diegimas policijos įstaigose", Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-106 įgyvendinti pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas"  įgyvendinimo priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas" gauta 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų parama, kuri sudaro 2,98 mln. litų. Projekto pradžia - 2013 m. III ketv. o planuojama pabaiga - 2015 m. II ketv.

 Šaltinis: www.policija.lt/index.php


Spausdinti